Opleiding Trauma Herstellen met Opstellingen

Een beeld zegt meer dan duizend woorden. Daarom werkt het gebruik van beelden ook zo goed als je iemand wilt helpen om grip te krijgen op zijn leven en te herstellen van trauma’s. Beelden brengen mensen direct bij hun gevoel. En kunnen er ook voor zorgen dat er echt iets wezenlijks verandert op gevoelsgebied.

De eerste neiging van mensen als iets hen pijn doet of ze zich erg bang, verdrietig of boos voelen, is om weg te gaan bij hun gevoel. Dat doen ze om te overleven. Ze gaan vaak in hun hoofd op zoek naar verklaringen, naar begrip of naar zingeving. Of hard werken. Of ze gaan juist hun best doen om anderen te ‘pleasen’. Iedereen heeft zo wat favoriete vormen van gedrag, die elkaar ook nog eens af kunnen wisselen.

In deze opleiding leer je werken met beelden, zodat je cliënt ‘overleefgedrag’ in beeld krijgt en anders leert omgaan met trauma..

Persoonlijkheid
De persoonlijkheid heeft zich zo ontwikkeld. Je cliënt heeft bijvoorbeeld als eerste neiging om de strijd aan te gaan. Ook in situatie dat dat niet de beste strategie is. Ze vecht voordat ze er erg in heeft. En kan daar heel moeilijk mee stoppen. 

Innerlijke criticus
Het erkennen van de persoonlijkheid zoals die zich heeft ontwikkeld, zonder iets af te wijzen, is eigenlijk het begin van traumawerk. De cliënt kiest zelf poppetjes uit die symbool staan voor de verschillende eigenschappen en gevoelens. Dat maakt dat ze echt bij haar passen en zij zichzelf erin herkent en betrokken bij voelt. Bijvoorbeeld de innerlijke criticus die jouw cliënt de hele dag door op haar kop geeft.

Harde werker
Pas als het overleefgedrag goed in beeld is, komt er ruimte om te kijken naar de trauma’s die de cliënt met het overleefgedrag probeert te bedekken. Vecht zij omdat er nooit troost was als zij verdrietig was? Of omdat ze alleen gezien werd als ze ergens tegenin ging? Is hard werken het antwoord op alles?

Nauwkeurig
Je gaat samen met je cliënt nauwkeurig op zoek naar wat zij op het moment van het trauma nodig had. De cliënt kiest ‘innerlijke ouders’ die precies geven wat zij als kind niet van haar ouders ontving. Het is vaak even zoeken en schakelen dat het mogelijk is om iets te ontvangen dat de eigen ouders niet gaven.

Zo leert zij zichzelf met hulp van ‘innerlijke ouders’ precies te geven wat haar steun, liefde, waardering of veiligheid geeft.

Ontspanning
‘Zwakten’ worden dus niet weggemoffeld of gecompenseerd door extra sterk te worden, ze worden radicaal aanvaard. Er ontstaat een ongekende ontspanning als cliënten hun valkuilen niet meer hoeven vermijden, maar op een zachte en liefdevolle manier op zichzelf kunnen reageren.

Kracht van Beeld
Als je gebruik gaat maken van de kracht van beeld, dring je dieper door tot je cliënt. De cliënt gaat werkelijk voelen wat er speelt, in plaats van er alleen over te denken.  Je trekt je coaching van een cognitief niveau naar kernachtige ervaringen, die mensen blijvend zullen veranderen.

Radicale aanvaarding
Beeldkracht richt zich niet op begrijpen. Het richt zich op het radicaal aanvaarden van alle aspecten van de persoonlijkheid. Of ze nu mooi zijn of lelijk, behulpzaam of destructief. Alles hoort erbij en wordt zonder oordeel aanschouwd.

Nieuw antwoord
De kern van het werk zit dus in die nieuwe manier van omgaan met trauma. Overleefgedrag (in de volksmond vaak ”in je valkuil schieten’ genoemd) wordt immers in de regel veroorzaakt doordat een oud trauma wordt aangeraakt. Het gaat gaat meestal over trauma’s waarbij zich iemand vroeger als kind niet gehoord, gezien of gesteund voelde.

Valkuilen vermijden
De meeste vormen van therapie en coaching zijn gericht op het begrijpen en verklaren van het eigen gedrag. Ze zijn gericht op het vermijden van valkuilen en versterken eerder het ‘overleefgedrag’ van cliënten in plaats van ruimte te openen voor nieuwe vormen van gedrag. Dat ontstaat vanuit een diep ervaren veiligheid, zelfliefde en zorgzaamheid voor de eigen zwakke kanten. 

Celniveau
Door te werken met figuren, kun je dan een beeld scheppen van wat iemand vroeger nodig had als kind. Daarmee geef je jouw cliënt nieuwe informatie. Bijvoorbeeld op onderstaande foto krijgt een meisje ouders die er altijd voor haar zijn en haar tegelijk de ruimte geven om de wereld te verkennen. Zodat zij onbekommerd kind kan zijn. Je laat de cliënt dus wel kort contact maken met het trauma, maar vermijdt langdurige herbeleving , je biedt een antwoord dat op celniveau steunend is.

Trauma’s naar leeftijd
Tijdens de opleiding  leer je trauma’s te herkennen naar leeftijd. Je gaat samen met jouw cliënt op zoek naar ouders die precies dat bieden dat je cliënt destijds nodig had maar niet kreeg.
Vaak moet een cliënt loyaliteit naar de ouders doorbreken om echt contact te kunnen maken met de eigen behoeften. Het mooie is dat je dit makkelijker gaat, omdat de schuldvraag niet aan de orde komt.

Openen voor eigen behoeften
Doordat de cliënt zich weer gaat openen voor zijn ware behoeften, wordt overleef-gedrag (zoals pleasen, hard werken en controleren) minder belangrijk en kunnen andere, onderontwikkelde aspecten van de persoonlijkheid meer aandacht krijgen. Zo krijgt je cliënt de ruimte om verstoten talenten te ontwikkelen en wordt daardoor veelzijdiger en vrijer.

Ik heb heb jarenlang via verschillende therapie gezocht naar mijzelf. 20 jaar PMT, Creative Therapie, Linehan, Emdr, Trauma verwerking, haptonomie, medicijnen, lichaamswerk en uren gesprekken met psychologen. In therapie hield ik altijd rekening met de therapeut. Ik sprak bijvoorbeeld nooit uit dat ik het ondraaglijk vond om weer te huilen en de pijn te voelen en daarbij niet getroost te worden. Met Beeldkracht werd ik de regisseur. Ik mocht alles neerzetten zoals ik het voelde. Door met mijn aandacht bij de beelden van de opstellingen te blijven heb ik leren te verdragen wat er feitelijk is, of niet is, zonder te vluchten, te vervreemden van of het ontkennen van mijn gevoel. Ik ontdekte dat ik troost nodig had en veiligheid. En ik leerde om dat aan mezelf te geven, zonder daar steeds mijn denken tussen te zetten. Ik raakte vrij uit de impasse van trauma. Uit mijn eigen copingsmechanismen. Het was een verademing om zelf regie te ervaren. En het werkt nog iedere dag door, ik word steeds vrijer’”

Theorie en praktijk

Je leert dus hoe jij jouw cliënt meer grip geeft op zijn/haar persoonlijkheid. Op een hele directe, doorvoelde manier. De opleiding Trauma Herstel met Opstellingen geeft je heldere diagnose-mogelijkheden, praktische handvatten, een systemische kijk en versterkt jouw eigen basis als begeleider. Voortaan geef jij jouw cliënt handvatten om regie te krijgen over zichzelf en de juiste eigenschappen op de juiste momenten in te zetten.


Voice Dialogue
De methode bouwt voort op Voice Dialogue. Je zorgt om te beginnen dat de cliënt naar zichzelf gaat kijken vanuit het perspectief dat zij zelf (met de koningin) leiding geeft aan haar eigen persoonlijkheid en daarbij kijken zonder oordeel kan inschakelen om te helpen.

Professionele en persoonlijke groei

Doordat je zelf de opstellingen als cliënt ondergaat, word je natuurlijk ook geconfronteerd met jezelf. Je komt er achter dat er thema’s in jouw leven zijn die nog aandacht nodig hebben. Soms zijn dat ook thema’s waarvan je dacht dat je ‘er al klaar mee was’. Dit komt doordat we ze op een nieuwer, diep niveau aanraken. Je werkt dus jouw eigen ‘shit’ op een dieper niveau uit. Daardoor kom jij als professional steviger in je schoenen te staan. Door de processen die je zelf doorleeft, raak je oude ballast kwijt. Je krijgt veel meer zicht op jouw eigen gedrag, je persoonlijkheid, je verstrikkingen en je systemische belasting. Daardoor ben je meer beschikbaar voor je cliënt en nog beter in staat het groeiproces van je cliënten te ondersteunen. Uiteraard heeft de groei die je doormaakt ook effect op je privéleven, waardoor je meer de regie zult nemen over jezelf, je relaties en je werk.

Resultaten van meedoen met de cursus

  • Je hebt zicht op de verschillende aspecten van iemands persoonlijkheid en hoe die bepalend zijn voor de problematiek waarmee je cliënt bij jou komt
  • Je hebt de vaardigheden om iemand meer regie te laten krijgen over zijn/haar persoonlijkheid.
  • Je vermogen om patronen te zien en met een helicopter-blik te kijken is vergroot
  • Je kunt nog beter waarnemen zonder oordeel.
  • Je weet wat jij te doen hebt als begeleider op het moment dat je sterk resoneert op de problemen en patronen van je cliënten.
  • Je vermogen om je klanten in al hun verscheidenheid te zien, te respecteren en te erkennen is toegenomen.
  • Je kunt makkelijker aanwezig blijven bij jezelf, ongeacht de zwaarte van de problematiek van de mensen die je begeleidt.
  • Je beweegt op een nog natuurlijker manier tussen compassie en distantie.
  • Je capaciteit om bedding te geven aan diepgaande groeiprocessen van je cliënten is gegroeid.

Voorvereisten
Je kunt alleen deelnemen aan de training als je minstens drie jaar ervaring hebt met het begeleiden van leerprocessen en ervaring hebt met familieopstellingen.

Het liefst heb ik dat je eerst de cursus Familieopstellingen op tafel volgt.
Je krijgt van te voren een vragenlijst en we houden een intakegesprek via Zoom. Stuur me een mail naar coaching@carolinefranssen.nl dan ontvang je de intakevragen en maken we een afspraak voor het intakegesprek

Voor wie

Deze zesdaagse opleiding is voor ervaren coaches en therapeuten, die op diepere lagen willen gaan werken en zich willen ontwikkelen tot een excellente coach. Het is dus een vervolgcursus voor mensen die minstens drie jaar mensen begeleiden. De training is geschikt voor coaches, therapeuten, trainers, familieopstellers en andere hulpverleners. Voor coaches rond zingeving, seksualiteit, scheiding en voor coaches die zich richten op opvoeding of met kinderen werken. Het is een bijzonder waardevolle aanvulling, ongeacht welke methodieken je nu inzet! Er zijn vijf plaatsen.

De data
De eerstvolgende opleiding start op: 14 maart 2024.

Data: de donderdagen 23 mei, 20 juni, 12 september, 17 oktober, 21 november en 19 december 2024.

Investering

De opleiding kost € 2.495,00 inclusief btw voor zzp’ers en € 2.795 inclusief btw als de werkgever betaalt.
Dit omvat: intakegesprek via zoom. van 30 minuten, zes lesdagen inclusief lunch, koffie, thee en vers fruit, extra lesmateriaal en opdrachten via de mail en of in de online leeromgeving en een digitale versie van het boek Eerste Hulp Bij Relatieongelukken.

Onderwijsvorm

Lesdagen: 
Er zijn zes lesdagen in Culemborg, verspreid over een half jaar.

Vorm lesdagen
Iedere dag begint met een ‘rondje’ waarin leerdoelen en ervaringen uit oefensessies worden besproken en ruimte is voor vragen.Daarna is er een demonstratiesessie waarover na afloop vragen gesteld kunnen worden. Vervolgens oefenen de studenten de sessies op elkaar en geeft Caroline instructies en is zij vraagbaak.

Online theorielessen
Bij iedere les hoort een online theorieles van ongeveer een uur die je voorafgaand aan de lesdag bekijkt.

Intervisie
De eerste lesdag wordt gezamenlijk een afspraak gemaakt voor de intervisie afspraken. Tussen iedere twee lesdagen vindt een intervisie bijeenkomst plaats. Meestal gaan die intervisiegroepen na de opleiding verder.

App-groep
Studenten vormen een app-groep waarop o.a. foto’s van opstellingen, verslagen van sessies etc worden uitgewisseld.

Verslagen
Na iedere lesdag maakt de student een kort verslag. De cursus wordt afgesloten met een eindverslag dat bestaat uit de beschrijving van een sessie met de Beeldkracht methodiek en een verslag van de persoonlijke ontwikkeling en de ontwikkeling als begeleider.

Meer weten? Schrijf je in voor het webinar:

Lesprogramma:

Lesdag 1.
Thema: Algemene introductie, kennismaken, delen leerdoelen, starten van een sessie, persoonlijk huiswerk.

Lesdag 2.
Thema: In kaart brengen van overleefgedrag dat is ontstaan om traumadelen maskeren, dominante delen van de persoonlijkheid / hoe herken je ze, wat doen ze met jou als begeleider, hoe creëer je bewustzijn en hoe laat je jouw cliënt weer regie nemen over de eigen persoonlijkheid. Persoonlijk huiswerk.

Lesdag 3.
Thema: Herkennen van getraumatiseerde (kind)delen van de persoonlijkheid, ze plaatsen in de leeftijdsontwikkeling van je cliënt (baby, peuter, kleuter, schoolkind, puber). Cliënt openen voor de oorspronkelijke kind-behoeften via het ondersteunen van de innerlijke kinddelen met innerlijke ouders. Persoonlijk huiswerk.

Lesdag 4.
Thema: Door trauma ondergeschoven geraakte delen van de persoonlijkheid, hoe herken je wat verdwenen/ onzichtbaar is geworden, hoe nodig je deze delen uit, welk huiswerk geef je de cliënt? Persoonlijk huiswerk. 

Lesdag 5.
Thema: Dominante delen van de eigen persoonlijkheid laten uitrusten, zodat er ontspannen gereageerd kan worden in plaats van vanuit de maskering van het trauma. Persoonlijk huiswerk. Tips voor het eindverslag.

Lesdag 6.
Thema: Integratie van de verschillende thema’s op basis van casussen van de studenten. Bespreking eindverslag. Afronding, uitreiking getuigschrift.

Fundamenten
BEELDKRACHT® combineert opstellingen (oorsprong: Virginia Satir, Bert Hellinger) met het werken met archetypen/subpersonen (oorsprong: Carl Jung, Hal en Sidra Stone) én innerlijk kind-werk. De synthese van de werkvormen geeft een krachtige impuls tot transformatie en zelfregie.

Persoonlijk onderwijs
We werken aan jouw eigen leerdoelen en we stellen een aanvullende literatuurlijst samen die jou versterkt in je eigen vakgebied. Je krijgt specifieke huiswerkopdrachten en opdrachten in lijn met jouw persoonlijke leerdoelen. Ook in de oefensessies sta jij als begeleider centraal. Op die manier gebruik je de opleiding om nog beter te worden in je eigen werk. Je komt in een groep van maximaal zes studenten en er is dus voldoende aandacht voor jouw leerdoelen.

Tijdens deze cursus ervaar ik hoe ik in een veilige en vredige setting en op speelse wijze opmerkelijk doeltreffend krachtige tools in handen krijg om onderliggende levensobstakels letterlijk in beeld en boven tafel te krijgen. En vervolgens hoe daar naar te kijken en mee om te gaan om de situatie te kunnen verbeteren. De samenwerking met mijn medecursisten levert veel herkenning op en belicht de thematiek vanuit verschillende invalshoeken, wat erg behulpzaam is. Ik krijg hierdoor meer begrip voor mijzelf en voor anderen. Een verrijking voor zowel mij persoonlijk als voor mijn werk als therapeut/coach. Behalve dat het leven wat lichtvoetiger wordt, biedt deze voor mij nieuwe manier van werken ook een interessante uitdaging om mij verder te verdiepen.”

Luna Westerik, Shiatsutherapeut in Bussum

Kennismaking met de methodiek
Omdat het hier gaat over intensief persoonlijk onderwijs, is het van belang dat je ervaring hebt met de methodiek voordat je kiest om hem te leren toepassen. Als het werken met Beeldkracht je aanspreekt, kun je het beste eerst een sessie of introductieworkshop boeken, zodat je aan den lijve ervaart of de manier van werken en aanpak bij je passen.

Achtergrond van opleider Caroline Franssen
In mijn coachingspraktijk werk ik zo’n twintig jaar met systemische opstellingen. Zo’n acht jaar geleden ben ik begonnen met het delen van mijn kennis en ervaring rond het begeleiden van tafelopstellingen.

Mijn aanpak is helder en to the point. Ik daag je uit om aan te gaan uit je eigen verleden wat nodig is om een nog betere begeleider te worden.

Lees hier meer over mijn achtergrond.

Boek Beeldkracht
In september 2019 verscheen mijn boek Beeldkracht, geef je cliënt inzicht met tafelopstellingen. Mijn aanpak is helder en to the point. Ik daag je uit om aan te gaan uit je eigen verleden wat nodig is om een nog betere begeleider te worden.


Lees hier meer over mijn achtergrond.

Boekenlijst
Voor de boekenlijst van aanbevolen boeken: zie hier.

AANMELDEN
Aanmelden gebeurt in overleg na een korte intake procedure, stuur een mail naar coaching@carolinefranssen.nl of bel 0633886581 dan krijg je de intake vragen per mail en maken we een afspraak voor een gesprek op Zoom. 

Vraag hier de intakevragen aan: