Effectief begeleiden van van slachtoffers van pesten en (seksueel)geweld op 11 juni 2024

Deze training voor coaches en therapeuten gaat over schuld, schaamte en de terugkeer naar onschuld. Mensen die slachtoffer zijn geworden van pesten of (seksueel)geweld kampen vaak met schuld- en schaamtegevoelens. Ze denken dat het op één of andere manier hun eigen schuld is dat het ze is overkomen. 

Iedere coach of therapeut heeft te maken met mensen die misbruik hebben ervaren of op een andere manier slachtoffer zijn geworden. Na pesten of misbruik draagt de ‘zwakste schakel’ , het slachtoffer, de zwaarste lasten. Dat staat herstel in gebruik, want het slachtoffer kan nooit de schuld en de schaamte van de dader en degenen die haar hadden moeten beschermen oplossen. De sleutel naar herstel is de lasten en verantwoordelijkheden van anderen af te leggen. 

In deze training leren ervaren coaches en therapeuten een effectieve systemische manier om hun cliënt te ontlasten. De schuld en schaamte horen immers thuis bij de dader en anderen die het slachtoffer hadden moeten beschermen. 

Met systemische opstellingen op tafel, leer je om de ‘rondslingerende schuld’ die vaak onbewust wordt gedragen door het slachtoffer, terug te laten leggen waar hij hoort. Het is een intensief proces, waarbij het slachtoffer gevoelens van loyaliteit doorbreekt. Pas als een slachtoffer voelt dat zij/zij onschuldig is, begint de echte heling. Dan draagt het alleen nog de verantwoordelijkheid voor het eigen herstel.

We werken in een kleine groep van maximaal vijf deelnemers, zodat iedereen de gelegenheid krijgt om een sessie te oefenen of mee te maken. We doen dus echte sessies, rond misbruik/ pesten/geweld die jij en je collega coaches en therapeuten zelf hebben meegemaakt. De bereidheid om naar je eigen ervaringen te kijken, is dus noodzakelijk om mee te kunnen doen met deze training. 

De training gaat vergezeld van een online les waarin de theorie wordt uitgelegd. Ook krijg je een hand-out waarin de stappen die je kunt zetten, duidelijk worden omschreven.

De training wordt gegeven in Culemborg van 10.00-16.30 uur.
Je kunt meedoen op
11 juni 2024 en op 24 september 2024.


Deelname kost €425 inclusief btw, lunch en versnaperingen.

 

Na je aanmelding heb je meteen toegang tot de online les en de video van de demonstratiesessie.