Beeldkracht coaching
Beeldkracht coaching schrap de waardeloze waarom vraag

Supervisie

Jouw bewustzijn als begeleider bepaalt het resultaat van je sessies. Hoe meer jij kunt (ver)dragen, hoe makkelijker jouw cliënt zich opent en zelf tot oplossingen komt.
Tijdens een supervisiegesprek breng jij als (relatie) coach of therapeut een vraagstuk in waar jij in je werk mee te maken hebt. Aan de hand van een supervisieopstelling krijg je helderheid over wat je cliënt bij jouw spiegelt. Je gaat door je eigen transformatieproces en boort nieuwe talenten aan om jouw cliënt op een constructieve manier terzijde te kunnen staan.

Als je cliënt in het nauw zit. Als hij/zij klem staat tussen een grote hoeveelheid ogenschijnlijk onoplosbare problemen, wat doe je dan als coach? Wat kun je doen om jouw vastzittende cliënt bewegingsruimte te geven?  Wat doe je bijvoorbeeld als coach als je cliënt in een destructieve relatie zit, er sprake is van verbaal of zelfs fysiek geweld? Of als je klant op het randje staat om burn-out te raken? Wanneer je eigenlijk vindt dat je cliënt het zelfvertrouwen zou moeten hebben om bij zijn/ haar partner weg te gaan of haar baan op te zeggen?

Als jij meteen de neiging hebt om je cliënt te gaan veranderen, merkt je cliënt dat. Wanneer jij eigenlijk vindt dat zij/hij bijvoorbeeld meer zelfvertrouwen moeten hebben, voelt je cliënt zich afgewezen en zal je cliënt zich dus niet veilig bij je voelen.

Jouw acceptatie is de sleutel

Als jij je cliënt en zijn/haar ongemakkelijke waarheid niet accepteert, heeft dat consequenties. De kans is groot dat je cliënt zich door jouw houding nog meer tekort voelt schieten en nog minder in beweging kan komen. Jouw interventies hebben dan het tegengestelde effect van wat je wilt bereiken.

Wat is er nodig?

  • Hoe leer je om de ellende van je cliënt te verdragen?
  • Hoe blijf je aanwezig  en beschikbaar?
  • Hoe neem je keer op keer de situatie van de cliënt als uitgangspunt ?
  • Hoe kom je telkens terug in een neutrale positie, zonder oordeel?    
  • Hoe laat je de verantwoordelijkheid ontspannen waar hij hoort, namelijk bij de cliënt?
  • Hoe hou je de regie in een sessie met pittige cliënten?

Dat vraagt keer op keer bewustzijn en zelfonderzoek. De invloed van de ‘ellende’ van de cliënt op de effectiviteit van jouw interventies wordt bepaald door de mate waarin het een spiegel is voor jouw eigen onopgeloste shit.

Wat vraagt dat van jou als begeleider?

 Therapeuten en coaches zijn vaak mensen met de neiging om verantwoordelijkheden op zich te nemen die niet bij ze horen. Daarom is het nodig om je bewust te worden van:

  •  jouw neiging om verantwoordelijkheden over te nemen of juist af te schuiven.
  • de manieren waarop je zelf omgaat met je eigen gevoelens rond onder meer machteloosheid, angst, eenzaamheid, pijn en woede.
  • je mening over de situatie van de cliënt. Zodat je die ook weer naast je neer kunt leggen en ervoor kunt kiezen om zonder oordeel te kijken.

Als je je eigen gevoelens, neigingen en oordelen erkent, spelen ze namelijk een veel minder grote rol. In een supervisie-sessie hou ik je een spiegel voor en laat je zien waar gedrag van je cliënt jou raakt.

Ruimte om te bewegen

Als je zicht hebt op je gedachten, gevoelens, neigingen en gedrag wordt het makkelijker om de werkelijkheid van je cliënt te erkennen. Dan ontstaat er voor je cliënt ruimte om te bewegen. Hoe meer je aanwezig kunt zijn bij je eigen ongemakkelijke gevoelens, hoe meer ruimte er is voor de cliënt.

Jouw ontwikkeling als begeleider

Je kunt onmogelijk ‘Al je eigen dingen doorhebben’ voordat je begint anderen te begeleiden. Op een bepaald moment begin je met anderen te begeleiden. En hoe langer je werkt, hoe complexer de casussen zullen worden. Het is belangrijk om je te realiseren dat je als therapeut of coach jezelf voortdurend ontwikkelt. Je inzicht groeit, je vermogen om patronen te herkennen neemt toe. Je leert om confronterend te zijn terwijl je je cliënt tegelijk in zijn waarde laat.
Tijdens je werk kom je telkens voor nieuwe uitdagingen te staan. Als therapeut of coach blijf je je hele leven groeien en wordt je telkens van diepere lagen en drijfveren bewust.
Hoe groter je zelfbewustzijn, hoe beter het resultaat is dat je met jouw cliënten bereikt. 

Individuele supervisie

Tijdens een supervisie-gesprek breng jij als (relatie) coach of therapeut een vraagstuk in waar jij in je werk mee te maken hebt. Aan de hand van een supervisie-opstelling krijg je helderheid over wat je cliënt bij jouw spiegelt. Je gaat door je eigen transformatieproces en boort nieuwe talenten aan om jouw cliënt op een constructieve manier terzijde te kunnen staan.

Een individueel supervisie-gesprek duurt twee uur en kost €450,00 inclusief btw.

 

Maak hieronder een afspraak: