Mens, durf jij te leven?

MENS, DURF JIJ TE LEVEN?

Als je depressieve gevoelens hebt, of het gevoel hebt niet helemaal echt te leven, kan dat wel eens wat minder met je eigen persoonlijkheid te maken hebben dan je denkt.

Ook als iedereen zegt: mens durf te leven, kan jij het gevoel houden dat je er net niet bij kunt. Dat je niet met beide voeten in je eigen leven staat. Dat is niet vreemd. Daar kunnen duidelijk aanwijsbare oorzaken voor zijn. Oorzaken die buiten jouw persoonlijke macht liggen. Het leven niet kunnen nemen, kan verschillende systemische oorzaken hebben. Ik zet ze even op een rijtje.

1. Het kan zijn dat je ouders je zo weinig liefde en veiligheid hebben gegeven en je dingen hebben aangedaan (mishandeling, misbruik) dat je onbewust hebt besloten om het hele leven niet (meer) te willen.

2. Het kan zijn dat je een alleen geboren tweeling bent en je levensenergie ‘verstrikt is’ met je nooit geboren/ in de baarmoeder overleden tweelingbroer of -zus. Of met een andere broer of zus die nooit geboren is door miskraam of abortus of die later om het leven is gekomen. Je voelt jezelf (gedeeltelijk) op zijn of haar plek staan en bent dus van binnen een beetje dood.

3. Het kan ook zijn dat je moeder je echt niet wilde en op jou een abortus heeft proberen te plegen die niet gelukt is. Dan zijn je moeder en het hele leven onveilig geworden. Dit kan in combinatie met De abortus kan namelijk wel gedeeltelijk gelukt zijn, zodat jouw (gezonde) tweeling in jouw aanwezigheid in de moederschoot is ‘vermoord’.

4. De dode persoon waarmee je verstrikt bent, kan dieper in je eigen systeem zitten, het kan bijvoorbeeld een (door zelfmoord) overleden of zelfs een vermoord familielid zijn, om wiens dood nooit is gerouwd.

5. De overleden persoon waarmee je verstrikt bent, is buiten je familie, het is een overlijden waaraan één van je familieleden ‘schuldig’ is: verkeersslachtoffer, oorlogsslachtoffer etc.

Familieopstelling
Met behulp van familieopstellingen kan je als coach of therapeut met jouw cliënt op zoek gaan naar de verstrikking. En door er naar te kijken en rituele teksten uit te spreken, komt iemand dan volledig op zijn eigen plek terecht. 

Als je cliënt boos is over zijn/haar leven en zeker wanneer je cliënt neigt naar de dood (zelfmoord gedachten heeft of zelfmoord pogingen heeft gedaan), is het van belang om te onderzoeken of er meer aan de hand is dan voortkomt uit de eigen persoonlijkheid en ervaringen. 

Verstrikkingen doorbreken
Je gaat onderzoeken wat er aan de hand is en verstrikkingen doorbreken, zodat je cliënt kan loslaten wat niet van hem/haar is.

Het leven wordt een stuk lichter en makkelijker voor hem/haar om aan te nemen als hij/zij op de plek staat en alleen de eigen last draagt.