Blog

Vrij van je verleden na opstellingen met #Beeldkracht

Vrij van je verleden is de titel van een artikel dat Yoeke Nagel schreef naar aanleiding van een sessie met Beeldkracht die zij deed over haar issues met autoriteit. Doort een aantal belangrijke interventies bl...

Enthousiaste reacties op Beeldkracht-boek

Dit boek geeft een theoretisch én praktisch kader voor het toepassen van beeld in coaching. Zowel onder psychologen als onder opstellers is Beeldkracht, geef je cliënt inzicht met tafelopstellingen goed ontvang...
overdracht

Omgaan met overdracht – Serie coachvaardigheden 1.

  Je cliënt plaatst jou op een positie van autoriteit en zal dingen op jou projecteren. Terwijl jij bezig bent om haar leerproces in goede banen te leiden, probeert je cliënt van jou de troost, liefde...

Vijf soorten slachtoffergedrag

In mijn boek in wording Beeldkracht, diepgaande veranderingen bereiken met de kracht van beeld, maak ik onderscheid tussen vijf soorten van slachtoffergedrag. Bij iedere soort van slachtoffergedrag geef ik verv...