Wat je als man kunt doen voor een gelijkwaardige relatie

Klaagt je vrouw veel? Wil ze weinig met je vrijen? Wil je graag dat het beter wordt, maar is je aanpak op dit moment niet effectief of lijk je het eerder erger te maken dan beter? Het kan zijn dat jullie relatie niet zo gelijkwaardig is als je zelf denkt. Dat je ongemerkt toch een machtspositie hebt ingenomen en zij zich daartegen verzet. Zorgen dat jullie een gelijkwaardige relatie hebben, is een hele kunst. We leven namelijk in een maatschappij waarin vrouwen tot voor kort bezit waren van de man en aan hem gehoorzaamheid verplicht waren.

We denken dat gelijkwaardigheid normaal is. Maar tot voor kort was dat absoluut niet het geval. En daarom zijn zowel mannen als vrouwen zich niet altijd bewust van wat er nodig is om de macht in een relatie goed te verdelen.

Een kleine duik in de geschiedenis van de rechten van vrouwen, brengt schokkende dingen naar boven. Een voorbeeld is de zeggenschap van vrouwen over hun eigen lichaam. Verkrachting binnen het huwelijk is nog maar sinds 1991 strafbaar. Daarvoor was een getrouwde vrouw juridisch eigenlijk seksslavin van haar man. Het arbeidsverbod voor gehuwde vrouwen onder de 45 werd pas in 1958 ingetrokken. Tot dat moment werd een vrouw ontslagen als ze trouwde en mocht ze geen eigen inkomen verdienen. Financiële zelfstandigheid van gehuwde vrouwen is ook nog betrekkelijk nieuw. Een getrouwde vrouw was tot 1957 handelingsonbekwaam. Ze mocht geen bezittingen hebben, geen eigen bankrekening bezitten en geen financiële beslissingen nemen.

Machtsverhoudingen

De machtsverhoudingen waren duidelijk: de man stond boven de vrouw.  De vrouw werd geacht dienstbaar te zijn aan man en gezin. Het tot hun recht laten komen van vrouwen met al hun talenten, was niet aan de orde.

Anders

Gelukkig denken we er nu anders over. Maar de geschiedenis zit nog wel in onze patronen van denken en voelen. Vrouwen vinden het nog steeds vanzelfsprekend om de wensen van anderen voorop te zetten. Mannen vinden het nog steeds vanzelfsprekend dat hun wensen en verlangens centraal staan.

Achterstand

Gelijkwaardigheid komt niet uit de lucht vallen. De achterstand van vrouwen hebben we niet zomaar ingehaald. Patronen verander je niet zomaar. Vrouwen vinden zichzelf niet ineens net zo belangrijk als mannen. Hun neiging om hun eigen belangen aan de kant te schuiven, is door eeuwenlange oefening diep verankerd. Het is daarom nodig dat je beiden steeds bewust aandacht geeft aan wat die gelijkwaardigheid bevordert.

Mannen

Als begeleidster van relaties weet ik dat mannen echt de macht hebben om een relatie gelijkwaardig te maken. Deze keer kom ik daarom met drie tips voor mannen. Het is daarbij van belang dat een man zich onvoorwaardelijk inspant voor gelijkwaardigheid. Door helder en zonder voorwaarden zijn eigen plek in te nemen en te doen wat hij te doen heeft, zonder zich meteen bezig te houden met wat de bijdrage van zijn vrouw zou moeten zijn. Zich eerst volledig te concentreren op zijn eigen bijdrage.

Binnenkort schrijf ik ook tips voor vrouwen. Want uiteraard spelen vrouwen ook een belangrijke rol.

Drie tips

Er zijn drie dingen die iedere man kan doen om van zijn relatie een succes te maken. Als mannen dit zouden doen, zou het aantal echtscheidingen waarschijnlijk minimaal halveren.

1. Het nemen van initiatieven om leuke dingen buitenshuis te doen. Waarbij je iets kiest waarvan je verwacht dat zij het leuk zal vinden. Heb je jonge kinderen, regel dan ook de oppas zodat zij heerlijk ontspannen met je mee komt. Laat je haar àlles organiseren, dat zit je tien tegen een met een gespannen vrouw aan tafel die je op je neerkijkt omdat jij haar met al die shit opzadelt en niet naast haar staat. Je begint dan met een achterstand, want ze voelt zich al door je in de steek gelaten, hoe moet ze romantische gevoelens voor je krijgen? Dat gevoel dat een vrouw krijgt als jij jouw verantwoordelijkheid op haar afschuift, dat is killing voor haar libido. Het is bijna niet te overbruggen en de kans is groot dat er van een leuke avond weinig terecht komt. De beweging van de vrouw naar de erotiek gebeurt via ontspanning. Zorg dat ze nergens aan hoeft te denken, zodat ze zich kan laten meevoeren.

2. Het bespreken van de organisatie van het huishouden is zelfs bij een traditionele taakverdeling een mannentaak. Ook als beiden ongeveer dezelfde taken doen in huis, blijft hij degene die zorgt dat de taken besproken worden. Door structuur te bieden, biedt hij veiligheid aan zijn gezin. Hij kan het wekelijkse huisberaad leiden en taken inventariseren en toezien op een eerlijke verdeling. Daardoor krijgt hij ook helder zicht op wat zij allemaal voor het gezin doet.

Het opmerken en waarderen van de dingen die een vrouw in huishouden en opvoeding doet, is belangrijk. Wat onbenoemd blijft omdat het zo’n vanzelfsprekende taak is, blijft buiten beeld en wordt door niemand gezien. Een man kan zijn vrouw pas de adequate waardering geven voor wat ze doet als het echt tot hem doordringt wat ze doet. Ook is het van belang dat helder is welk offer ze daar (mogelijk) voor heeft gebracht. De partner/ vader is namelijk de enige die echt zijn waardering kan geven aan de moeder.

In de regel werken mannen meer buitenshuis dan vrouwen. Zij krijgen ook meer waardering in de vorm van geld en prestaties die meer opvallen en bevredigender zijn dan de dagelijkse afwas. Vrouwen zijn vaak voor veel onopvallende, zich repeterende taken verantwoordelijk. Daardoor komt er eigenlijk nooit een echt moment van resultaat en al helemaal geen financiële beloning. Er staat dus zelden geld of diepe bevrediging tegenover.

Een moeder kan geen waardering verwachten van haar kinderen, het is immers haar taak als moeder dat ze aan haar kinderen geeft en de kinderen van haar ontvangen. De enige die balans kan brengen, is de partner. Als hij haar keer op keer op allerlei verschillende manieren laat merken hoe hij haar waardeert, dan brengt hij balans. Als zij zich gesteund en op handen gedragen voelt, kan ze bovendien veel meer geven aan haar kinderen.

3. Het derde punt is het commitment van de man aan gelijkwaardigheid. Het is zijn hartsverlangen om haar belangen net zo goed af te wegen als de zijne. Hij stimuleert haar om echt te vragen wat ze nodig heeft en niet (zoals veel vrouwen doen, bij het begin van onderhandelingen al in te zetten op het compromis). Hij wil weten wat ze wil en waar ze naar verlangt. Hij heeft haar talenten scherp en vindt het net zo belangrijk dat zij zich kan ontplooien als dat hij zichzelf kan ontplooien. Hij is bereid knopen door te hakken als zij blijft twijfelen, maar alleen als hij echt alle belangen helder heeft en meeweegt in zijn besluitvorming. Als een ware koning houdt hij zijn eer hoog door ook te kunnen buigen voor zijn koningin.

Inspiratie

Zou je als man deze drie dingen wel willen doen, maar staat iets je in de weg of weet je niet zo goed hoe? Ik kan je helpen bij het nemen van het voortouw op weg naar gelijkwaardigheid in je relatie.

Je kunt nog voor de vakantie een sessie afspreken voor jezelf of een Relatie APK samen met je partner. Dan help ik je de patronen te doorbreken die gelijkwaardigheid in de weg staan.