It takes a village to raise a child

Het is een prachtige uitdrukking en ook zo waar: ‘it takes a village to raise a child.’ Een kind heeft meer nodig dan de eigen vader en moeder. Het heeft tantes en ooms nodig en buren die het kunnen geven waarin de ouders niet kunnen voorzien.
 
En de ouders hebben de steun van hun ouders en van vrienden nodig om raad te kunnen vragen en om zich veilig en ingebed te voelen zodat ze aan hun kinderen kunnen bieden wat die nodig hebben.
 
Sociale structuur
Alleen: die sociale structuur ontbreekt steeds vaker. Sinds de industriële revolutie wonen we niet meer bij elkaar als families of clans.
 
Kerngezin geïsoleerd
Het kerngezin is geïsoleerd geraakt. Soms wonen jonge gezinnen zelfs in een nieuwbouwwijk waar ze helemaal niemand kennen. Terwijl ze eigenlijk enorme behoefte hebben aan steun en een bedding.
 
Uitgeputte ouders
Geen wonder dat jonge ouders uitgeput zijn en daardoor vaak ook nog eens op elkaar gaan vitten. Het is eigenlijk teveel gevraagd om kinderen groot te brengen zonder een dorp om je heen.
 
Imprint
Wat je niet gekregen hebt als kind, ontbreekt in je imprint. Je weet gewoon niet wat het is om het te krijgen. Dus je kunt er in je latere leven ook niet voor zorgen dat je het krijgt. En raakt steeds in situaties verzeild waar wat je het meest nodig hebt, ontbreekt.
 
Beeldkracht
Door een beeld voor je te zien van de vervulling van wat je toen nodig had, werkt dat diep door. De imprint wordt alsnog gemaakt. Dat kan met de Beeldkracht-methodiek. Als begeleider laat je jouw cliënt eerst een poppetje uitkiezen voor het kwetsbare of beschadigde kind. Vervolgens laat je plaatsvervangende ouders uitkiezen die het kind wel geven wat het nodig heeft.
 
Vermeden pijn
Dat betekent dat je cliënt, die haar hele leven deze pijn heeft proberen te vermijden, via jouw interventies écht bij de pijn van het gemis komt. Want alleen via die pijn kan de cliënt ook de opluchting en ontspanning ervaren als zij, ook al is het via de poppetjes, ervaart om te krijgen wat zij nodig heeft.

Draagkracht
Dat vraagt van jou als begeleider de draagkracht om aanwezig te zijn terwijl je cliënt door dit proces gaat. Haar gevoelens zullen een tijd heen en weer schieten tussen gemis en ontspanning. 
 
Opleiding Beeldkracht
In de opleiding Slim en effectief begeleiden met Beeldkracht leer je te werken met dit principe van innerlijke ouders. Doordat je ook je eigen pijn uit jouw kindertijd op die manier zelf doorleeft, ontwikkel je de draagkracht die nodig is om aanwezig te kunnen blijven bij de pijn van je cliënt.
 
Op de foto:
De cliënt heeft voor zichzelf als baby twee zeehonden als ouders uitgekozen. Die bieden het kind een knusse, warme, veilige setting, terwijl ze ook nog eens aandacht en liefde voor elkaar voelen. Eromheen de veiligheid van de groep, die het gezin bedding biedt.