overdracht

Herken jij het wanneer je in de tegenoverdracht schiet?

Je wilt als coach of therapeut gezien worden als deskundig, effectief en efficiënt, als iemand die goed is in haar vak en waar je wat aan hebt. Jij zoekt daarvoor waarschijnlijk bij je cliënt naar bevestiging, waardering en erkenning.

Je wilt aardig gevonden worden en het goed doen. Het is echter niet de taak van je cliënt om in jouw behoeften te voorzien. Op het moment dat jij bevestiging zoekt bij je cliënt, ben je in de tegenoverdracht geschoten.

Tegenoverdracht maakt je minder goed als begeleider. Als je aardig gevonden wilt worden door je cliënt, praat je mogelijk teveel met je cliënt mee. Als je bang bent voor conflicten, ga je heldere confrontaties uit de weg. Als je deskundig gevonden wilt worden, ga je mogelijk zitten wijsneuzen, waardoor je onvoldoende naar je cliënt luistert. Als jij het gevoel hebt dat jouw cliënt je niet serieus neemt, kun je getriggerd worden om je bazig of autoritair te gaan gedragen. Als jij het te pijnlijk vindt waar je cliënt doorheen gaat, kan je afleidingsmanoevres inzetten om er niet langer bij te hoeven stilstaan.

De behoefte om aardig gevonden te willen worden, zal je zelf moeten dragen. Net als je verlangen dat de pijn van de ander verdwijnt. Iedere sessie opnieuw vraagt tegenoverdracht om jouw bewustzijn. Waar ben je bezig om een goede cliënt begeleider tot stand te brengen? En waar probeer jij je eigen behoeften te vervullen?

Heb je behoefte om daar eens van een buitenstaander feedback op te krijgen? Je kunt in mijn agenda een supervisiesessie boeken.