Beeldkracht coaching
Beeldkracht coaching schrap de waardeloze waarom vraag

Je cliënt weet zelf het antwoord niet

Er is een stroming binnen de coaching die ervan uitgaat dat je cliënt zelf met het antwoord zal komen als jij als coach de juiste vragen stelt.
Ik behoor niet tot die stroming. Ik ga ervan uit dat je cliënt niet zelf op het antwoord kan komen, ook niet als je de juiste vragen stelt. Er zijn namelijk redenen waarom de cliënt geen toegang heeft tot de antwoorden.
 
Dit zijn drie belangrijke redenen waarom ik dat denk:
 
1. LOYALITEIT
De belangrijkste reden waarom mensen hun pijn niet onder ogen willen zien en daarmee dus ook niet tot een oplossing ervan kunnen komen. Omdat hun ouders hun best hebben gedaan en ze van hen houden, weigeren ze te kijken naar wat ze als kind tekort zijn gekomen. Ze blijven trouw aan hun ouders en trouw aan het overleef-gedrag dat ze hebben ontwikkeld.
Met het stellen van vragen kun je loyaliteit niet doorbreken.
 
2. IDENTIFICATIE MET DELEN VAN DE PERSOONLIJKHEID
Mensen identificeren zich met hun persoonlijkheid. Ze denken dat ze een pleaser, een perfectionist of een harde werker ZIJN. Als ze gedachten, gevoelens en handelingen proberen te activeren buiten dat kader, leidt dat tot een persoonlijkheidscrisis. Hun ‘overleef-gedrag’ is eerst een gewoonte geworden en het is de basis van hun persoonlijkheid geworden. Je overleef-gedrag een andere plek geven, vraagt om diep proceswerk.
Met het stellen van vragen doorbreek je de identificatie met delen van de persoonlijkheid niet.
 
3. PIJNVERMIJDING
De mens voelt liever geen pijn. En is daardoor geneigd om voor er echt contact met de pijn wordt gemaakt, al een oplossing te zoeken en te vinden. Vaak ligt die oplossing in het nog beter worden in het overleef-gedrag: zoals je bijvoorbeeld nog minder van de ander aantrekken, nog zelfstandiger worden etc. Er is een bedding nodig om pijn te kunnen dragen en verdragen.
Pijnvermijding verandert niet door vragen te stellen. Vragen geven geen bedding om pijn te dragen.
 
Jij bent nodig
Mijn uitgangspunt is dat mensen jou als begeleider nodig hebben om met de neus op de feiten gedrukt te worden. Ze hebben je nodig om naast hen te staan als zij contact maken met hun kwetsuren. En ze hebben jouw alternatieve routes nodig. Jij bent de leider van hun leerproces. Jij draagt de stappen aan, jij laat hen dingen doen die ze moeilijk vinden en uit zichzelf nooit gedaan zouden hebben. Omdat ze nou eenmaal vastzitten in hun loyaliteit, persoonlijkheid en pijnvermijdende strategiën.
 
Systemische coaching
De simpelste en meest doeltreffende manier om mensen nieuwe antwoorden te laten vinden, is met systemische coaching. Je laat hen kijken naar het systeem, zodat ze van een nieuwe afstand contact kunnen maken met zichzelf en hun eigen behoeften. Als jij ook een richtinggevende begeleider wilt zijn: op 4 oktober start de opleiding Slim en effectief begeleiden met de kracht van beeld. Lees er hier meer over.