Waarom innerlijk-kind-werk zo belangrijk is binnen de Beeldkracht-methodiek

Hoe langer ik met mensen werkt, hoe verfijnder ik ben gaan denken over het innerlijke kind. Er zijn zoveel verschillende dingen die kinderen van hun ouders nodig hebben. Zo hebben ze veiligheid nodig. En waardering. Erkenning van hun eigenheid en van hun grenzen. Vrijheid en steun.

Als ze dat niet van hun ouders krijgen, ontwikkelen ze ‘overleefgedrag’. Dan gaan ze bijvoorbeeld pleasen, voor anderen zorgen of ze ontwikkelen een vorm van egocentrisme. Overleefgedrag kan zich dus richten op het alsnog proberen te krijgen van liefde en aandacht van de ouders of op het vervullen van de eigen behoeften zonder de ouders.

Oorspronkelijke behoefte

Diep onder het overleefgedrag zitten de oorspronkelijke behoeften van het kind verstopt. Het leert om die oorspronkelijke behoefte te ontkennen, weg te drukken. Het gaat er mogelijk zelfs op neer kijken dat het die behoefte heeft. Maar ook al heeft je cliënt geen echt contact met die behoeften, ze zijn er wel. En op momenten dat het slecht uitkomt, projecteert je cliënt die behoeften ongemerkt op de mensen dicht om zich heen.

Hij verwacht van je baas dat hij hem de erkenning geeft die de ouders je niet gaven. Zij verwacht van haar partner dat hij altijd naar haar luistert en haar behoeften hoort en er op inspeelt, iets wat de ouders niet deden. En je cliënt blijft de eigen angst en onzekerheid afkeuren omdat zijn/haar ouders dat ook deden. Gevoelsmatig, fysiek en mentaal heeft je cliënt geen herinnering aan hoe het zou zijn om in die basisbehoeften wel vervuld te worden.

Innerlijke ouders

In het innerlijk kindwerk met #BEELDKRACHT komen ‘innerlijke kinderen’ van verschillende leeftijden in beeld en kies je voor hen ‘innerlijke ouders’ die alle behoeften vervullen. Daardoor ervaart je cliënt de rust, steun en erkenning die je je hele leven al zoekt. Vanaf dat moment kan zij aan zichzelf geven wat ze nodig hebt, simpelweg door naar een foto te kijken of het plaatje in gedachten op te roepen.

In mijn boek #BEELDKRACHT, geef je cliënt inzicht met tafelopstellingen, vertel ik meer over vier belangrijke kind-leeftijden en hoe je daar als begeleider mee kunt werken.

Zo lang je de onderliggende behoefte als therapeut niet adresseert, kan je cliënt geen regie krijgen over zijn of haar overleefgedrag. Dan kan hij/zij alleen door mentale beheersing proberen om overleefgedrag onder controle te krijgen.

Met #BEELDKRACHT leer je jouw cliënt om anders op de trigger te reageren zodat er meer ontspanning en vrijheid ontstaat en het overleefgedrag voortaan bewust ingezet kan worden op momenten dat het relevant is.

Lees meer over het boek #BEELDKRACHT op de website.