Waar passiviteit vandaan kan komen

Ouders die moeilijk rekening kunnen houden met anderen en vooral rekening houden met zichzelf, kunnen hun kind niet leren om op een goede manier rekening te houden met anderen.

Ouders die teveel rekening houden met anderen en geen rekening houden met zichzelf, kunnen hun kind niet leren hoe het gezond eigenbelang kan inbrengen in een relatie. 

Gelijkwaardigheid
Als volwassene wil je in je relatie dominant noch ondergeschikt zijn. Je wilt op een gelijkwaardige manier je eigen belangen en de belangen van je partner afwegen. Dat vraagt veel bewustzijn als je dat als kind niet hebt gekend. 

Tegenstrijdige boodschappen
Kinderen die één ouder hebben die dominant is en een andere ouder die ondergeschikt is en zichzelf wegcijfert, krijgen tegenstrijdige boodschappen. Als je de ene keuze maakt, staat één van je ouders achter je, maar kan je rekening op afkeuring door de andere ouder. Als je de andere keuze maakt, pakt het precies andersom uit.

Loyaliteit
Je kunt daardoor als kind in een gevoelsimpasse raken. Een kind kan niet kiezen wat te doen. Je kunt niet kiezen omdat je niet disloyaal wilt zijn aan één van je ouders. Er is geen goede keuze, dus doe je niks.

Verlammende passiviteit
Een verlammende passiviteit in het nu kan soms terug te voeren zijn tot dergelijk tegenstrijdig gedrag van de ouders in je jeugd.

Impasse doorbreken
Als coach kun je die impasse van jouw cliënt doorbreken. Dat doe je door met hulp van familieopstellingen op tafel je cliënt de eigen plek in te laten nemen ten opzichte van de ouders.

Je leert dat tijdens de cursus Familieopstellingen op tafel. Iedere maand geef ik er een gratis webinar over. Als je dan niet kunt, schrijf je toch in, dan krijg je de replay toegestuurd.