_mg_3051Voor coaches en therapeuten die gespecialiseerd zijn in of veel te maken hebben met specifieke onderwerpen bied ik masterclasses aan.

De verdiepingsmodule van 2010 staat in het teken van begeleiding bij heling na seksueel geweld.

Er zijn weinig dingen die de persoonlijkheid zo fundamenteel beschadigen als seksueel misbruik in de kindertijd. Dit komt zowel door het misbruik zelf als door de reacties van ouders en andere verantwoordelijken.

Aangetast

Het kind wordt aangetast in zijn zelfbeschikkingsrecht en zijn seksualiteit. Vervolgens krijgt het kind van de ouders en andere omstanders maar zelden de steun en herstel van het gevoel van veiligheid en zelfbeschikking dat het nodig heeft.

Daardoor ondervindt het slachtoffer niet alleen gevolgen in het seksleven, maar lijdt het leven in zijn volledigheid  onder het misbruik. Er ontwikkelingen zich gedachten- gevoel- en gedragspatronen die het slachtoffer op vele gebieden beperken. Het trauma misvormt daardoor de volledige persoonlijkheid. Het gaat de vrije ontwikkeling en uitdrukking van het slachtoffer als mens in de weg staan.

Herkennen

Als therapeut/ coach is het van groot belang dat je de gedragspatronen herkent en mensen die seksueel geweld hebben meegemaakt passende begeleiding biedt.

Signalen herkennen:

De belangrijkste gevoels- en gedragspatronen van iemand die slachtoffer is geworden van seksueel geweld:

 • Ervaart weinig/ geen grenzen (laat staan dat hij/zij ze kan aangeven).
 • Kan slecht voelen wat hij/zij zelf wil.
 • Heeft weinig bewustzijn op wat hij/zij zelf of nodig heeft.
 • Voelt zich verantwoordelijk voor gevoelens en taken van anderen.
 • Richt zich voortdurend op anderen (emotioneel en/of fysiek en seksueel)
 • Heeft weinig verbinding met de eigen sensualiteit en seksualiteit (geen seksuele gevoelens of bijna mechanische seks).
 • Ontwikkelt een overmaat aan zelfstandigheid.
 • Ervaart tegelijk een grote mate van afhankelijkheid (van liefde en erkenning van anderen)

Reactie op het trauma

Deze gedragspatronen zijn ontwikkeld in reactie op het trauma. En in reactie op de nasleep ervan. Er wordt namelijk vrijwel NOOIT adequaat gereageerd op seksueel misbruik. Vrijwel nooit wordt het kind volledig gehoord, meteen in veiligheid gebracht. Vrijwel nooit wordt het begeleid om het trauma een plek te geven.

Verantwoordelijkheid

Vrijwel nooit nemen de volwassen betrokkenen hun volledige verantwoordelijkheid. Vrijwel nooit laten zij het kind merken dat zij het kind hadden horen te beschermen. Vrijwel nooit laten zij het kind weten dat het volledig onschuldig is. Dat het niets had kunnen doen of nalaten om te voorkomen wat er is gebeurd.

Overleefstand

Seksueel misbruik is een trauma dat daardoor ‘ondergronds’ gaat. Als kind was het niet mogelijk om er over te praten of steun bij te vragen. Dus leerde een slachtoffer om de ervaringen weg te drukken en ging in de ‘overleefstand’.

Veilig

Tijdens gesprekken met jou als coach of therapeut is het dan eindelijk veilig genoeg om het trauma naar boven te laten komen. Zo kan het dat iemand van dertig, veertig, vijftig of zestig plotseling voor het verwerken van oud trauma komt te staan. De tot dan toe verstopte ervaringen komen aan de oppervlakte en vragen om een antwoord van jou als therapeut/ coach.

Stappen tot herstel

Tijdens deze masterclass leer je welke belangrijke bewegingen vrouwen en mannen te maken hebben die als kind slachtoffer zijn geworden van seksueel misbruik. Welke vijf stappen je kunt zetten om iemand te helpen te herstellen van dit trauma.

De vijf stappen in het helingsproces

 1. Van zich verantwoordelijk/ schuldig voelen naar het ervaren van onschuld
 2. Van parentificatie naar het innemen van de eigen plek als kind
 3. Van wegvluchten van de eigen angst in het overleefgedrag naar het vermogen om zichzelf veiligheid te bieden. En van dissociëren naar terugkeren in het eigen lichaam en het hier en nu.
 4. Van grenzeloos naar de eigen grenzen kunnen ervaren, respecteren, ernaar handelen, ze aangeven en ze ook onder druk kunnen handhaven
 5. Van seksloos zijn/mechanische/angstige seksualiteit beleven naar contact met de eigen sensualiteit en seksualiteit

Transformatie

De eerste twee stappen van het proces zijn ‘systemische’ stappen die gaan over de rol van het slachtoffer ten opzichte van de anderen om hem/haar heen. Dat zijn de stappen die in deze tweedaagse aan bod zullen komen. Je leert simpele, doeltreffende en zeer intensieve interventies die het helingsproces enorm zullen versnellen.

Ze transformeren namelijk de belasting die het slachtoffer ervaart. Ze zorgen ervoor dat iemand datgene waar hij/zij zo naar verlangt: namelijk het gevoel de baas te zijn over het eigen leven, weer van binnen uit ervaart in plaats van dat te hoeven forceren met wilskracht en controle. De interventies maken hem of haar echt capabel om het eigen trauma te dragen en verder te verwerken.

Persoonlijk onderwijs

We werken in een kleine groep van maximaal zes coaches/ therapeuten/ ervaringsdeskundigen. Je zult dus aan den lijve ervaren hoe de interventies werken. En op een diep niveau geconfronteerd worden met je eigen houding ten opzichte van slachtofferschap en daderschap.
We zullen vooral werken met (supervisie)opstellingen. In de supervisieopstelling kijken we naar jouw rol als begeleider van groeiprocessen. Kun je de ellende van je cliënt verdragen? Omgaan met de onmacht die het in jou spiegelt? Kun je betrokken en tegelijkertijd neutraal het proces begeleiden?

Blijvende veranderingen

We kunnen jouw rol in een casus van een cliënt(e) waar je nu mee werkt als insteek gebruiken. Ook een oude casus kan heel geschikt zijn om te onderzoeken wat jij nodig hebt om nog beter te worden in het begeleiden van mensen die seksueel geweld hebben meegemaakt.

Je leert deze twee dagen belangrijke systemische interventies die jij kunt toepassen om je cliënten te helpen blijvende veranderingen te realiseren.

Thema’s die deze twee dagen aan bod zullen komen:

 • Slachtofferschap erkennen
 • Van een teveel aan verantwoordelijkheid naar alleen het dragen van de eigen verantwoordelijkheid
 • Van zich schuldig voelen naar het ervaren van onschuld
 • Van parentificatie naar het innemen van de eigen plek als kind

Twee vrijdagen

De masterclass is verdeeld over twee vrijdagen, zodat je tijd hebt om in je praktijk te oefenen met de materie. De thema’s die geraakt worden spiegelen vaak de thema’s van meerdere leden in de groep. Dat zorgt ervoor dat iedereen een transformatieproces doormaakt, niet alleen op professioneel, maar ook op persoonlijk niveau.

Docente

De masterclass wordt gegeven door Caroline Franssen, al ruim twintig jaar coach en sinds tien jaar gespecialiseerd in het werken met systemische opstellingen in relaties.

Aandacht

De groep is klein met maximaal zes coaches/therapeuten, dus je komt zeker aan de beurt voor een eigen (supervisie) sessie die jou inzicht geeft in de vraagstukken waar jij tegenaan loopt in de begeleiding van mensen die seksueel misbruik hebben meegemaakt. Aan het einde van de eerste dag krijgt iedereen persoonlijk ‘huiswerk’.

Praktisch:

Data moeten nog worden vastgesteld.  10.00- 16.30 uur bij de Relatie Academie, Tollenstraat 39, Culemborg (inloop vanaf 9.45 uur).

Voorwaarden voor deelname

Om te kunnen deelnemen aan deze masterclass is het nodig dat je eerder hebt deelgenomen aan een workshop Families op Tafel, aan een themadag bij de Relatie Academie of een persoonlijke sessie hebt gedaan bij Caroline Franssen. Als je al een opleiding familieopstellingen hebt gedaan, kun je meedoen na een telefonische intake.

Investering

De investering in de tweedaagse is €575,00 exclusief btw, inclusief lunch op beide dagen, inclusief het boek Eerste Hulp Bij Relatieongelukken en ander lesmateriaal waarin de vijf stappen duidelijk worden uitgelegd.

We besteden aandacht aan de drie volgende stappen van het intrapersoonlijke proces:

  • Van wegvluchten van de eigen angst in het overleefgedrag naar het vermogen om zichzelf veiligheid te bieden
  • Van grenzeloos naar de eigen grenzen kunnen ervaren, respecteren, ernaar handelen en ze ook onder druk kunnen handhaven
  • Van seksloos zijn/mechanische/angstige seksualiteit naar contact met de eigen sensualiteit en seksualiteit

Neem contact op als je belangstelling hebt voor deze module via 0633886581

ik meld me aan