overdracht

Omgaan met overdracht – Serie coachvaardigheden 1.

 

Je cliënt plaatst jou op een positie van autoriteit en zal dingen op jou projecteren. Terwijl jij bezig bent om haar leerproces in goede banen te leiden, probeert je cliënt van jou de troost, liefde, erkenning, waardering en toestemming te krijgen die zij van haar eigen ouders niet gekregen heeft.

Het is belangrijk om die overdracht te herkennen. Het is namelijk krachtige energie. Zonder het te merken, reageer je erop. Je doet (onbewust) als begeleider wat je cliënt (onbewust) van je vraagt. Of je cliënt nu bevestiging zoekt of goedkeuring, strijd of afkeuring, het zijn allemaal krachtige uitdagingen die je cliënt aan jou presenteert in de vorm van haar gedrag. Zodra je dus bewustzijn op je eigen gedrag krijgt en helder hebt, warain je wordt meegetrokken, kun je de behoeften die cliënt op jou projecteert, benoemen. Dan kan je haar de behoeften in beeld laten brengen met poppetjes of via een familieopstelling. En ben jij er als begeleider ‘tussenuit’.

Eén van de gebieden waarop de cliënt soms bevestiging zoekt, is de erkenning van haar eigen inzet voor het oplossen van problemen en al het werk op het gebied van persoonlijke groei dat zij heeft gedaan voor ze bij jou kwam. Het kan nodig zijn om die om die erkenning te geven, zodat je cliënt zich daarin door jou gezien voelt en makkelijker mee kan bewegen. Ook kan het gedurende het gesprek zeer zinvol zijn om de cliënt ook gedurende het gesprek te complimenteren over wat zij bereikt heeft op het gebied van omgaan met gevoelens.

Je rol als begeleider brengt dus onmiddellijk projecties met zich mee. Je bent immers geen gelijkwaardige gesprekspartner. Je bent geen vriendin, maar een deskundige die geacht wordt iemand verder te helpen. Soms zal je cliënt zelfs van jou verwachten dat je haar gaat redden. Dat je problemen die een leven lang al spelen, met één sessie tot het verleden zal laten behoren. Die projectie van superwoman op jou is een gevaarlijke, want daarop volgt onvermijdelijk de teleurstelling en krijg jij aangerekend dat je irreële verwachtingen niet hebt waargemaakt.