Heb jij ambities om uit te blinken in je vakgebied en uiterst fijnzinnig en doeltreffend te coachen op diepere lagen? Leer zelf tafelopstellingen maken met de BEELDKRACHT® methodiek. Maak een kwantumsprong als coach of therapeut door de methodiek toe te voegen aan jouw werkmethodes.

In deze vijfdaagse training leer je coachen met BEELDKRACHT®: met het zichtbaar maken van gedachten, gevoelens en energie. Je gaat werken met opstellingen van het innerlijke systeem van je cliënt.

Voor wie
De training is geschikt voor coaches, therapeuten, trainers, familieopstellers en andere hulpverleners. Voor coaches rond zingeving, seksualiteit, scheiding en voor coaches die zich richten op opvoeding of met kinderen werken. Het is een bijzonder waardevolle aanvulling, ongeacht welke methodieken je nu inzet!
Je kunt alleen deelnemen aan de training als je minstens drie jaar ervaring hebt met het begeleiden van leerprocessen.

Resultaten van de vijfdaagse

  • je hebt zicht op de verschillende aspecten van iemands persoonlijkheid en hoe die bepalend zijn voor de problematiek waarmee je cliënt bij jou komt
    Je hebt de vaardigheden om iemand meer regie te laten krijgen over zijn/haar persoonlijkheid.
  • Je vermogen om patronen te zien en met een helicopterblik te kijken is vergroot
  • Je kunt nog beter waar te nemen zonder oordeel.
  • Je weet wat jij te doen hebt als begeleider als je sterk resoneert op de problemen en patronen van je cliënten.
  • Je vermogen om je klanten in al hun verscheidenheid te zien, te respecteren en te erkennen is toegenomen.
  • Je kunt makkelijker aanwezig blijven bij jezelf, ongeacht de zwaarte van de problematiek van de mensen die je begeleidt.
  • Je beweegt op een nog natuurlijker manier tussen compassie en distantie.
  • je capaciteit om bedding te geven aan diepgaande groeiprocessen van je cliënten neemt toe.

Professionele en persoonlijke groei
Doordat je in de vijfdaagse zelf meerdere opstellingen met Beeldkracht doet, kun je je eigen ‘shit’ op een dieper niveau uitwerken. Daardoor kom jij als professional steviger in je schoenen te staan. Door de processen die je zelf  doorleeft, raak je oude ballast kwijt. Je krijgt veel meer zicht op jouw eigen gedrag, je verstrikkingen en je systemische belasting en je persoonlijkheid. Daardoor ben je nog beter in staat het groeiproces van je cliënten te ondersteunen. Uiteraard heeft de groei die je doormaakt ook effect op je privéleven, waardoor je meer de regie zult nemen over jezelf, je relaties en je werk.

Fundamenten
De pijlers van BEELDKRACHT® waarmee we gaan werken zijn:
1. Radicale aanvaarding
2. Maak alles zichtbaar
3. Geef je cliënt regie over zijn/haar persoonlijkheid

BEELDKRACHT® combineert opstellingen (oorsprong: Virginia Satir, Bert Hellinger) met het werken met archetypen/subpersonen (oorsprong: Jung , Hal en Sidra Stone) EN innerlijk kind-werk. De synthese van de werkvormen geeft een krachtige impuls tot transformatie en zelfregie.

Persoonlijk onderwijs
We werken aan jouw eigen leerdoelen en we stellen een aanvullende literatuurlijst samen die jou versterkt in je eigen vakgebied. Je krijgt specifieke huiswerkopdrachten en opdrachten in lijn met jouw persoonlijke leerdoelen. Ook in de oefensessies sta jij als begeleider centraal. Op die manier gebruik je de opleiding om nog beter te worden in je eigen werk.

 

Data 2019
Vrijdag 8 februari
Vrijdag 15 maart
Vrijdag 12 april
Vrijdag 17 mei
Vrijdag 14 juni

Je kunt ter aanvulling hierop ook de driedaagse module Familieopstellingen op tafel volgen.

Lesprogramma:
Dag 1.
Algemene introductie, kennismaken, delen leerdoelen, eerste sessies Beeldkracht, persoonlijk huiswerk met betrekking tot dominante en ondergeschoven en verstoten delen van de eigen persoonlijkheid

Lesdag 2.
Thema: Herkennen van getraumatiseerde (kind)delen van de persoonlijkheid, ze plaatsen in de leeftijdsontwikkeling van je client (baby, peter, kleuter, schoolkind, puber). Cliënt openen voor de oorspronkelijke kind-behoeften via het ondersteunen van de innerlijke kinderen met innerlijke ouders.

Lesdag 3.
Thema: dominante delen van de persoonlijkheid, hoe herken je ze, wat doen ze met jou als begeleider, hoe creëer je bewustzijn en hoe laat je jouw cliënt weer regie nemen over de eigen persoonlijkheid

Lesdag 4.
Thema: ondergeschoven delen van de persoonlijkheid, hoe herken je ze, hoe nodig je ze uit, welk huiswerk geef je de cliënt?

Lesdag 5.
Thema: Integratie van de verschillende thema’s op basis van casussen van de studenten

Investering
Deelname aan de vijfdaagse module kost 1250 euro exclusief btw.
Dit omvat: het telefonische intakegesprek, vijf lesdagen inclusief lunch, koffie, thee en vers fruit, het lesboek Beeldkracht, extra lesmateriaal en opdrachten in een speciale online leeromgeving en het boek Eerste Hulp Bij Relatieongelukken.

Vijfdaagse training Kwaliteitenopstellingen op tafel
dit veld niet invullen s.v.p.

 

Investering
Deelname aan de vijfdaagse module kost 1250 euro exclusief btw.
Dit omvat: het telefonische intakegesprek, vijf lesdagen inclusief lunch, koffie, thee en vers fruit, het lesboek Beeldkracht, extra lesmateriaal en opdrachten in een speciale online leeromgeving en het boek Eerste Hulp Bij Relatieongelukken.

Kennismaking met de methodiek
Omdat het hier gaat over intensief persoonlijk onderwijs, is het van belang dat je ervaring hebt met de methodiek voordat je kiest om hem te leren toepassen. Als het werken met Beeldkracht je aanspreekt, kun je het beste eerst een sessie of introductieworkshop boeken, zodat je aan den lijve ervaart of de manier van werken en mijn aanpak bij je passen.

Achtergrond van Caroline Franssen
Het bij elkaar brengen van gevoel, verstand, energie/passie en actie houdt mij van kinds af aan al bezig. Net als gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen. Ik ben in 1995 begonnen als trainer/coach met het geven van de groep 'Verdien geld met werk waarvan je houdt'. Eind 1999 heb ik mijn baan opgezegd en ben als zelfstandig coach begonnen. Ik ontwikkelde BEELDKRACHT®, een synthese tussen systemische opstellingen en archetypisch werk. Zo'n elf jaar geleden ben ik me gaan focussen op relaties. Dat werd door twee dingen ingegeven. Als eerste de toegenomen stroom van scheidingen om me heen, waarvan ik dacht dat ze niet allemaal nodig waren. Volgens mij zou persoonlijke groei van beiden veel relaties kunnen versterken en verbeteren. Als tweede de methodiek die ik had ontwikkeld, die het mogelijk maakt om simultaan met twee mensen te werken, zodat ieder zijn/haar eigen aandeel gaat zien.

Ik ben zeer breed geschoold: zowel regulier als alternatief. Regulier: HBO Journalistiek en Universitair: Nederlands recht. Alternatieve scholing: opleidingen rebirthkunde en holistic pulsing, tantra, archetypisch werk, zoals (Voyager)tarot, diverse vormen van traumaverwerking, trainersopleiding bij Roelands Consult, opleiding familieopstellingen bij Phoenix opleidingen en vele meerdaagse bijscholingen rond familieopstellingen onder andere bij Bert Hellinger, Hunter Beaumont en Daan van Kampenhout.
Mijzelf bij blijven scholen is voor mij belangrijk, in 2016 deed ik een vierdaagse Masterclass relatieopstellingen bij Judith Hemming en een bijscholing bij het BodyMind instituut over seksuele overdracht en tegenoverdracht. In 2017 een training rond vrouwen, mannen oorlog en vrede bij Anngwyn St. Just en dr. Karl-Heinz Rauscher. Daarnaast volg ik trainingen op het gebied van de Healing Tao.

Vijfdaagse training Kwaliteitenopstellingen op tafel

Voor de boekenlijst van door de docent aanbevolen boeken: zie hier.

Data 2018-2019

Vrijdag 26 oktober van 10.00 – 17.00 uur
Vrijdag 23 november van 10.00-17.00 uur
Vrijdag 25 januari van 10.00-17.00 uur
Vrijdag 15 februari van 10.00 – 17.00 uur
Vrijdag 22 maart van 10.00 – 17.00 uur