Wil jij  nog beter en effectiever coachen? Met opstellingen op tafel kun je de persoonlijkheid en de kwaliteiten van je cliënt zichtbaar en tastbaar maken. Daarmee geef je jouw cliënt handvatten om regie te krijgen over zichzelf en de juiste eigenschappen op de juiste momenten in te zetten.

In deze vijfdaagse training leer je coachen met BEELDKRACHT®: met het zichtbaar maken van gedachten, gevoelens en energie. Je gaat werken met opstellingen van het innerlijke systeem van je cliënt.

Voor wie
De training isgeschikt voor coaches, therapeuten, trainers, familieopstellers en andere hulpverleners. Voor coaches rond zingeving, seksualiteit, scheiding en voor coaches die zich richten op opvoeding of met kinderen werken. Het is een bijzonder waardevolle aanvulling, ongeacht welke methodieken je nu inzet!
Je kunt alleen deelnemen aan de training als je minstens drie jaar ervaring hebt met het begeleiden van leerprocessen.

Resultaten van de vijfdaagse

  • je hebt zicht op de verschillende aspecten van iemands persoonlijkheid en hoe die bepalend zijn voor de problematiek waarmee je cliënt bij jou komt
    Je hebt de vaardigheden om iemand meer regie te laten krijgen over zijn/haar persoonlijkheid.
  • Je vermogen om patronen te zien en met een helicopterblik te kijken is vergroot
  • Je kunt nog beter waar te nemen zonder oordeel.
  • Je weet wat jij te doen hebt als begeleider als je sterk resoneert op de problemen en patronen van je cliënten.
  • Je vermogen om je klanten in al hun verscheidenheid te zien, te respecteren en te erkennen is toegenomen.
  • Je kunt makkelijker aanwezig blijven bij jezelf, ongeacht de zwaarte van de problematiek van de mensen die je begeleidt.
  • Je beweegt op een nog natuurlijker manier tussen compassie en distantie.
  • je capaciteit om bedding te geven aan diepgaande groeiprocessen van je cliënten neemt toe.

Professionele en persoonlijke groei
Doordat je in de vijfdaagse zelf meerdere opstellingen met Beeldkracht doet, kun je je eigen ‘shit’ op een dieper niveau uitwerken. Daardoor kom jij als professional steviger in je schoenen te staan. Door de processen die je zelf  doorleeft, raak je oude ballast kwijt. Je krijgt veel meer zicht op jouw eigen gedrag, je verstrikkingen en je systemische belasting en je persoonlijkheid. Daardoor ben je nog beter in staat het groeiproces van je cliënten te ondersteunen. Uiteraard heeft de groei die je doormaakt ook effect op je privéleven, waardoor je meer de regie zult nemen over jezelf, je relaties en je werk.

Fundamenten
De pijlers van BEELDKRACHT® waarmee we gaan werken zijn:
1. Radicale aanvaarding
2. Maak alles zichtbaar
3. Geef je cliënt regie over zijn/haar persoonlijkheid

BEELDKRACHT® combineert opstellingen (oorsprong: Virginia Satir, Bert Hellinger) met het werken met archetypen/subpersonen (oorsprong: Jung , Hal en Sidra Stone) EN innerlijk kind-werk. De synthese van de werkvormen geeft een krachtige impuls tot transformatie en zelfregie.

Persoonlijk onderwijs
We werken aan jouw eigen leerdoelen en we stellen een aanvullende literatuurlijst samen die jou versterkt in je eigen vakgebied. Je krijgt specifieke huiswerkopdrachten en opdrachten in lijn met jouw persoonlijke leerdoelen. Ook in de oefensessies sta jij als begeleider centraal. Op die manier gebruik je de opleiding om nog beter te worden in je eigen werk.

Data voorjaar 2019
15 maart, 12 april, 17 mei, 31 mei en 14 juni 2019

Je kunt ter aanvulling hierop ook de driedaagse module Familieopstellingen op tafel volgen.

Lesprogramma:
Dag 1.
Algemene introductie, kennismaken, delen leerdoelen, eerste sessies Beeldkracht, persoonlijk huiswerk met betrekking tot dominante en ondergeschoven en verstoten delen van de eigen persoonlijkheid

Lesdag 2.
Thema: Herkennen van getraumatiseerde (kind)delen van de persoonlijkheid, ze plaatsen in de leeftijdsontwikkeling van je client (baby, peter, kleuter, schoolkind, puber). Cliënt openen voor de oorspronkelijke kind-behoeften via het ondersteunen van de innerlijke kinderen met innerlijke ouders.

Lesdag 3.
Thema: dominante delen van de persoonlijkheid, hoe herken je ze, wat doen ze met jou als begeleider, hoe creëer je bewustzijn en hoe laat je jouw cliënt weer regie nemen over de eigen persoonlijkheid

Lesdag 4.
Thema: ondergeschoven delen van de persoonlijkheid, hoe herken je ze, hoe nodig je ze uit, welk huiswerk geef je de cliënt?

Lesdag 5.
Thema: Integratie van de verschillende thema’s op basis van casussen van de studenten

Investering
Deelname aan de vijfdaagse module kost 1250 euro exclusief btw.
Dit omvat: het telefonische intakegesprek, vijf lesdagen inclusief lunch, koffie, thee en vers fruit, het lesboek Beeldkracht, extra lesmateriaal en opdrachten in een speciale online leeromgeving en het boek Eerste Hulp Bij Relatieongelukken.

Doe mee in het voorjaar op de data 15 maart, 12 april, 17 mei, 31 mei en 14 juni 2019.

Voor de chaos in mijn hoofd omtrent het gevoel er altijd en eeuwig alleen voor te staan wil ik nou eindelijk weleens helderheid.
Tijdens deze cursus ervaar ik hoe ik in een veilige en vredige setting en op speelse wijze opmerkelijk doeltreffend krachtige tools in handen krijg om onderliggende levensobstakels letterlijk in beeld en boven tafel te krijgen. En vervolgens hoe daar naar te kijken en mee om te gaan om de situatie te kunnen verbeteren. De samenwerking met mijn medecursisten levert veel herkenning op en belicht de thematiek vanuit verschillende invalshoeken, wat erg behulpzaam is. Ik krijg hierdoor meer begrip voor mijzelf en voor anderen. Een verrijking voor zowel mij persoonlijk als voor mijn werk als therapeut/coach.
Behalve dat het leven wat lichtvoetiger wordt, biedt deze voor mij nieuwe manier van werken ook een interessante uitdaging om mij verder te verdiepen.

Luna Westerik, Shiatsutherapeut in Bussum

Vijfdaagse training Kwaliteitenopstellingen op tafel
dit veld niet invullen s.v.p.

Kennismaking met de methodiek
Omdat het hier gaat over intensief persoonlijk onderwijs, is het van belang dat je ervaring hebt met de methodiek voordat je kiest om hem te leren toepassen. Als het werken met Beeldkracht je aanspreekt, kun je het beste eerst een sessie of introductieworkshop boeken, zodat je aan den lijve ervaart of de manier van werken en mijn aanpak bij je passen.

Achtergrond van Caroline Franssen
In mijn coachingspraktijk werk ik ruim tien jaar met systemische opstellingen. Zo’n drie jaar geleden ben ik begonnen met het delen van mijn kennis en ervaring rond het begeleiden van tafelopstellingen. In september 2019 verscheen mijn boek Beeldkracht, geef je cliënt inzicht met tafelopstellingen. Lees hier meer over mijn achtergrond vind je hier.

 

Vijfdaagse training Kwaliteitenopstellingen op tafel
dit veld niet invullen s.v.p.

Voor de boekenlijst van door de docent aanbevolen boeken: zie hier.

Data 2019-2020:

Vrijdag 11 oktober

Vrijdag 8 november

Vrijdag 13 december

Vrijdag 10 januari 2020

Vrijdag 7 februari 2020

 

Vijfdaagse training Kwaliteitenopstellingen op tafel Begeleiden met BEELDKRACHT
najaar 2019
dit veld niet invullen s.v.p.