Eens in de maand geef ik een opstellingendag met representanten rond een specifiek thema. Dit jaar is dat Heel je moederlijn en heel je Vaderlijn.

Deze dagen zijn niet specifiek bedoeld voor coaches en therapeuten, hoewel er altijd coaches, therapeuten en opstellers meedoen met de dagen.

Zaterdag 17 oktober 2019: Heel je moederlijn in Bussum (VOL)

Zaterdag 23 november 2019: Heel je moederlijn in Bussum (VOL)

Zaterdag 21 december 2019 Heel je moederlijn in Culemborg

Zaterdag 29 februari: Heel je Moederlijn in Gent

Zondag 1 december 2019: Heel je vaderlijn in Culemborg