CURSUS FAMILIEOPSTELLINGEN OP TAFEL GEACCREDITEERD DOOR KTNO

De cursus Familieopstellingen op tafel is vanaf nu geaccrediteerd door het KTNO. Dat betekent dat coaches en therapeuten die werkzaam zijn in de complementaire zorg onze workshop kunnen opvoeren om hun beroepskwalificatie in stand te houden.

Kwaliteit en Toetsing Natuurgerichte Opleidingen (KTNO) is een online platform voor kwaliteitsborging van vakopleidingen, modules en bij- of nascholingen in het particulier onderwijs, met ruime ervaring in complementaire gezondheidszorg (CAM-zorg).

Wij verwachten dat de opleiding door de aangesloten beroepsorganisaties, zoals het Fagt en Beroepsorganisatie MET ook zal worden erkend.

Wij zijn erg blij met de r=erkenning van de kwaliteit van de opleiding.