Een beeld zegt meer dan duizend woorden. Daarom werkt het gebruik van beelden ook zo goed als je iemand wilt helpen om grip te krijgen op zijn leven en te herstellen van trauma’s. Beelden brengen mensen direct bij hun gevoel. En kunnen er ook voor zorgen dat er echt iets wezenlijks verandert op gevoelsgebied.

De eerste neiging van mensen als iets hen pijn doet of ze zich erg bang, verdrietig of boos voelen, is om weg te gaan bij hun gevoel. Dat doen ze om te overleven. Ze gaan vaak in hun hoofd op zoek naar verklaringen, naar begrip of naar zingeving. Of hard werken. Of ze gaan juist hun best doen om anderen te ‘pleasen’. Iedereen heeft zo wat favoriete vormen van gedrag, die elkaar ook nog eens af kunnen wisselen.

Met Beeldkracht laat je jouw cliënt helder en zonder oordeel zicht krijgen op dergelijk ‘overleefgedrag’.

Persoonlijkheid
De persoonlijkheid heeft zich zo ontwikkeld. Je cliënt heeft bijvoorbeeld als eerste neiging om de strijd aan te gaan. Ook in situatie dat dat niet de beste strategie is. Ze vecht voordat ze er erg in heeft. En kan daar heel moeilijk mee stoppen. 

Innerlijke criticus
Het erkennen van de persoonlijkheid zoals die zich heeft ontwikkeld, zonder iets af te wijzen, is eigenlijk het begin van traumawerk. De cliënt kiest zelf poppetjes uit die symbool staan voor de verschillende eigenschappen en gevoelens. Dat maakt dat ze echt bij haar passen en zij zichzelf erin herkent en betrokken bij voelt. Bijvoorbeeld de innerlijke criticus die jouw cliënt de hele dag door op haar kop geeft.

Harde werker
Pas als het overleefgedrag goed in beeld is, komt er ruimte om te kijken naar de trauma’s die de cliënt met het overleefgedrag probeert te bedekken. Vecht zij omdat er nooit troost was als zij verdrietig was? Of omdat ze alleen gezien werd als ze ergens tegenin ging? Is hard werken het antwoord op alles?

Nauwkeurig
Je gaat samen met je cliënt nauwkeurig op zoek naar wat zij op het moment van het trauma nodig had. De cliënt kiest ‘innerlijke ouders’ die precies geven wat zij als kind niet van haar ouders ontving. Het is vaak even zoeken en schakelen dat het mogelijk is om iets te ontvangen dat de eigen ouders niet gaven.

Zo leert zij zichzelf met hulp van ‘innerlijke ouders’ precies te geven wat haar steun, liefde, waardering of veiligheid geeft.

Ontspanning
‘Zwakten’ worden dus niet weggemoffeld of gecompenseerd door extra sterk te worden, ze worden radicaal aanvaard. Er ontstaat een ongekende ontspanning als cliënten hun valkuilen niet meer hoeven vermijden, maar op een zachte en liefdevolle manier op zichzelf kunnen reageren.

Kracht van Beeld
Als je gebruik gaat maken van de kracht van beeld, dring je dieper door tot je cliënt. De cliënt gaat werkelijk voelen wat er speelt, in plaats van er alleen over te denken.  Je trekt je coaching van een cognitief niveau naar kernachtige ervaringen, die mensen blijvend zullen veranderen.

Radicale aanvaarding
Beeldkracht richt zich niet op begrijpen. Het richt zich op het radicaal aanvaarden van alle aspecten van de persoonlijkheid. Of ze nu mooi zijn of lelijk, behulpzaam of destructief. Alles hoort erbij en wordt zonder oordeel aanschouwd.

Nieuw antwoord
De kern van het werk zit dus in die nieuwe manier van omgaan met trauma. Overleefgedrag (in de volksmond vaak ”in je valkuil schieten’ genoemd) wordt immers in de regel veroorzaakt doordat een oud trauma wordt aangeraakt. Het gaat gaat meestal over trauma’s waarbij zich iemand vroeger als kind niet gehoord, gezien of gesteund voelde.

Valkuilen vermijden
De meeste vormen van therapie en coaching zijn gericht op het begrijpen en verklaren van het eigen gedrag. Ze zijn gericht op het vermijden van valkuilen en versterken eerder het ‘overleefgedrag’ van cliënten in plaats van ruimte te openen voor nieuwe vormen van gedrag. Dat ontstaat vanuit een diep ervaren veiligheid, zelfliefde en zorgzaamheid voor de eigen zwakke kanten. 

Celniveau
Door te werken met figuren, kun je dan een beeld scheppen van wat iemand vroeger nodig had als kind. Daarmee geef je jouw cliënt nieuwe informatie. Bijvoorbeeld op onderstaande foto krijgt een meisje ouders die er altijd voor haar zijn en haar tegelijk de ruimte geven om de wereld te verkennen. Zodat zij onbekommerd kind kan zijn. Je laat de cliënt dus wel kort contact maken met het trauma, maar vermijdt langdurige herbeleving , je biedt een antwoord dat op celniveau steunend is.

Trauma’s naar leeftijd
Tijdens de opleiding  leer je trauma’s te herkennen naar leeftijd. Je gaat samen met jouw cliënt op zoek naar ouders die precies dat bieden dat je cliënt destijds nodig had maar niet kreeg.
Vaak moet een cliënt loyaliteit naar de ouders doorbreken om echt contact te kunnen maken met de eigen behoeften. Het mooie is dat je dit makkelijker gaat, omdat de schuldvraag niet aan de orde komt.

Openen voor eigen behoeften
Doordat de cliënt zich weer gaat openen voor zijn ware behoeften, wordt overleef-gedrag (zoals pleasen, hard werken en controleren) minder belangrijk en kunnen andere, onderontwikkelde aspecten van de persoonlijkheid meer aandacht krijgen. Zo krijgt je cliënt de ruimte om verstoten talenten te ontwikkelen en wordt daardoor veelzijdiger en vrijer.

Ik heb heb jarenlang via verschillende therapie gezocht naar mijzelf. 20 jaar PMT, Creative Therapie, Linehan, Emdr, Trauma verwerking, haptonomie, medicijnen, lichaamswerk en uren gesprekken met psychologen. In therapie hield ik altijd rekening met de therapeut. Ik sprak bijvoorbeeld nooit uit dat ik het ondraaglijk vond om weer te huilen en de pijn te voelen en daarbij niet getroost te worden. Met Beeldkracht werd ik de regisseur. Ik mocht alles neerzetten zoals ik het voelde. Door met mijn aandacht bij de beelden van de opstellingen te blijven heb ik leren te verdragen wat er feitelijk is, of niet is, zonder te vluchten, te vervreemden van of het ontkennen van mijn gevoel. Ik ontdekte dat ik troost nodig had en veiligheid. En ik leerde om dat aan mezelf te geven, zonder daar steeds mijn denken tussen te zetten. Ik raakte vrij uit de impasse van trauma. Uit mijn eigen copingsmechanismen. Het was een verademing om zelf regie te ervaren. En het werkt nog iedere dag door, ik word steeds vrijer’”

Theorie en praktijk

Je leert dus hoe jij jouw cliënt meer grip geeft op zijn/haar persoonlijkheid. Op een hele directe, doorvoelde manier. De opleiding Trauma Herstel met Opstellingen geeft je heldere diagnose-mogelijkheden, praktische handvatten, een systemische kijk en versterkt jouw eigen basis als begeleider. Voortaan geef jij jouw cliënt handvatten om regie te krijgen over zichzelf en de juiste eigenschappen op de juiste momenten in te zetten.


Voice Dialogue
De methode bouwt voort op Voice Dialogue. Je zorgt om te beginnen dat de cliënt naar zichzelf gaat kijken vanuit het perspectief dat zij zelf (met de konngin) leiding geeft aan haar eigen persoonlijkheid en daarbij kijken zonder oordeel kan inschakelen om te helpen.

Professionele en persoonlijke groei

Doordat je zelf de opstellingen als cliënt ondergaat, word je natuurlijk ook geconfronteerd met jezelf. Je komt er achter dat er thema’s in jouw leven zijn die nog aandacht nodig hebben. Soms zijn dat ook thema’s waarvan je dacht dat je ‘er al klaar mee was’. Dit komt doordat we ze op een nieuwer, diep niveau aanraken. Je werkt dus jouw eigen ‘shit’ op een dieper niveau uit. Daardoor kom jij als professional steviger in je schoenen te staan. Door de processen die je zelf doorleeft, raak je oude ballast kwijt. Je krijgt veel meer zicht op jouw eigen gedrag, je persoonlijkheid, je verstrikkingen en je systemische belasting. Daardoor ben je meer beschikbaar voor je cliënt en nog beter in staat het groeiproces van je cliënten te ondersteunen. Uiteraard heeft de groei die je doormaakt ook effect op je privéleven, waardoor je meer de regie zult nemen over jezelf, je relaties en je werk.

Resultaten van meedoen met de cursus

  • Je hebt zicht op de verschillende aspecten van iemands persoonlijkheid en hoe die bepalend zijn voor de problematiek waarmee je cliënt bij jou komt
  • Je hebt de vaardigheden om iemand meer regie te laten krijgen over zijn/haar persoonlijkheid.
  • Je vermogen om patronen te zien en met een helicopter-blik te kijken is vergroot
  • Je kunt nog beter waarnemen zonder oordeel.
  • Je weet wat jij te doen hebt als begeleider op het moment dat je sterk resoneert op de problemen en patronen van je cliënten.
  • Je vermogen om je klanten in al hun verscheidenheid te zien, te respecteren en te erkennen is toegenomen.
  • Je kunt makkelijker aanwezig blijven bij jezelf, ongeacht de zwaarte van de problematiek van de mensen die je begeleidt.
  • Je beweegt op een nog natuurlijker manier tussen compassie en distantie.
  • Je capaciteit om bedding te geven aan diepgaande groeiprocessen van je cliënten is gegroeid.

Voorvereisten
Je kunt alleen deelnemen aan de training als je minstens drie jaar ervaring hebt met het begeleiden van leerprocessen en ervaring hebt met familieopstellingen.

Het liefst heb ik dat je eerst de cursus Familieopstellingen op tafel volgt.
Je krijgt van te voren een vragenlijst en we houden een intakegesprek via Zoom. Stuur me een mail naar coaching@carolinefranssen.nl dan ontvang je de intakevragen en maken we een afspraak voor het intakegesprek

Voor wie

Deze zesdaagse training is voor ervaren coaches en therapeuten, die op diepere lagen willen gaan werken en zich willen ontwikkelen tot een excellente coach. Het is dus een vervolgcursus voor mensen die minstens drie jaar mensen begeleiden. De training is geschikt voor coaches, therapeuten, trainers, familieopstellers en andere hulpverleners. Voor coaches rond zingeving, seksualiteit, scheiding en voor coaches die zich richten op opvoeding of met kinderen werken. Het is een bijzonder waardevolle aanvulling, ongeacht welke methodieken je nu inzet! Er zijn vijf plaatsen.

De data
De eerstvolgende cursus start op: 11 januari 2024.

Investering

De cursus kost € 2.375,00 inclusief btw.

Onderwijsvorm

Lesdagen: 
Er zijn zes lesdagen in Culemborg, verspreid over een half jaar.

Vorm lesdagen
Na een ‘rondje met delen van ervaringen en vragen is er een demonstratiesessie waarover na afloop vragen gesteld kunnen worden. Daarna oefenen de studenten de sessies op elkaar en geeft Caroline instructies en is zij vraagbaak.

Online theorielessen
Bij iedere les hoort een online theorieles van ongeveer een uur die je voorafgaand aan de lesdag bekijkt.

Intervisie
De eerste lesdag wordt gezamenlijk een afspraak gemaakt voor de intervisie afspraken, Tussen iedere twee lesdagen vindt een intervisie bijeenkomst plaats. Meestal gaan die groepen na de opleiding verder.

App-groep
Studenten vormen een app-groep waarop o.a. foto’s van opstellingen, verslagen van sessies etc worden uitgewisseld.

Verslagen
Na iedere lesdag maakt de student een kort verslag. De cursus wordt afgesloten met een eindverslag dat bestaat uit de beschrijving van een sessie met de Beeldkracht methodiek en een verslag van de persoonlijke ontwikkeling en de ontwikkeling als begeleider.

Meer weten? Schrijf je in voor het eerstvolgende webinar.