In september 2018 gaat het vernieuwde basisjaar Beeldkracht van start.

Heb jij ambities om uit te blinken in je vakgebied en uiterst fijnzinnig en doeltreffend te coachen op diepere lagen? Leer Beeldkracht® toepassen in je eigen praktijk en maak een kwantumsprong door de methodiek in jouw eigen vakgebied te leren toepassen.

Je wordt een jaar lang ondersteund om je verder te specialiseren in je eigen vakgebied en jouw bedrijf te optimaliseren. Je leert individueel systemisch werken met beeldmateriaal. Aan het einde van het jaar kun je jouw klanten met kwaliteitenopstellingen begeleiden. Deze jaartraining is voor coaches, begeleiders en therapeuten die excellent willen worden in hun vak.

In deze jaartraining leer je coachen met BEELDKRACHT®: met het zichtbaar maken van gedachten, gevoelens en energie. Je leert werken met opstellingen van het innerlijke systeem van je cliënt.

De mogelijkheid om één op één systemisch te werken, maakt dat jij meer kunt betekenen voor jouw klanten. Het is een waardevolle aanvulling, ongeacht welke methodieken je nu inzet!

Effecten van de jaartraining

  • Je wordt een excellente coach
  • je capaciteit om bedding te geven aan diepgaande groeiprocessen van je cliënten neemt enorm toe.
  • Je vermogen om patronen te zien en met een helocipterblik te kijken vergroot
  • Je leert als coach, therapeut, begeleider of mediator waar te nemen zonder oordeel.
  • Je ontdekt hoe jij resoneert op de problemen en patronen van je cliënten en wat je dan met jezelf te doen hebt.
  • Je vermogen om je klanten in al hun verscheidenheid te zien, te respecteren en te erkennen neemt toe.
  • Je kunt makkelijker aanwezig blijven bij jezelf, ongeacht de zwaarte van de problematiek van de mensen die je begeleidt.
  • je gaat op een natuurlijke manier bewegen tussen compassie en distantie.
  • je gaat erop vertrouwen dat je door af te stemmen je cliënten kunt verleiden tot het maken van helende bewegingen.
  • je bent in staat tegelijk op vijf niveaus te werken met jouw cliënten: gevoel, verstand, energie, actie en collectieve verbinding.

Professionele en persoonlijke groei

Doordat je in dit jaar zelf meerdere tafelopstellingen doet, zowel met mij als met je eigen cliënten of proefclienten, kun je je eigen ‘shit’ op een dieper niveau uitwerken. Daardoor kom jij als professional steviger in je schoenen te staan. Door de processen die je zelf  doorleeft, raak je oude ballast kwijt en speel je jezelf vrij uit familieverstrikkingen. Je krijgt  veel meer zicht op jouw eigen gedrag, je verstrikkingen en je systemische belasting.  Daardoor ben je beter in staat het groeiproces van je cliënten te ondersteunen. Uiteraard heeft de groei die je doormaakt ook effect op je privéleven, waar je meer de regie zult nemen over jezelf, je relaties en je werk.

Fundamenten
De vier pijlers van Beeldkracht zijn:
1. Radicale aanvaarding
2. Maak alles zichtbaar
3. Krijg regie over je persoonlijkheid
4. Neem je plek in in je systeem van herkomst.

Beeldkracht combineert opstellingen (oorsprong: Virginia Satir, Bert Hellinger) met het werken met archetypen/subpersonen (oorsprong: Jung / Hal en Sidra Stone). Caroline Franssen heeft die twee bijeen gebracht. De synthese van de werkvormen geeft jou als begeleider handvatten voor een krachtige impuls tot transformatie en zelfregie.

Persoonlijk onderwijs
We werken aan jouw eigen leerdoelen en krijgt een daaraan aangepaste literatuurlijst, specifieke huiswerkopdrachten en aan de leerdoelen aangepaste opdrachten met betrekking tot oefensessies. Dus je gebruikt de opleiding om beter te worden in je eigen werk. De training is geschikt voor coaches, therapeuten, trainers, familieopstellers en andere hulpverleners. Voor coaches rond zingeving, seksualiteit, scheiding en voor coaches die zich richten op opvoeding of met kinderen werken.

Kennismaking
Omdat het hier gaat over intensief persoonlijk onderwijs, is het van belang dat je ervaring hebt met de methodiek voordat je kiest om hem te leren toepassen. Als het werken met Beeldkracht je aanspreekt, kun je het beste eerst een sessie of workshop boekenn, zodat je aan den lijve ervaart of de manier van werken en mijn aanpak bij je passen.
Als je al eens een sessie of workshop bij me gevolgd hebt, kun je rechtstreeks een afspraak maken voor een intakegesprek. De intakegesprekken zullen plaatsvinden vanaf mei 2018.

Achtergrond van Caroline Franssen
Het bij elkaar brengen van gevoel, verstand, energie/passie en actie houdt mij van kinds af aan al bezig. Net als gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen. Ik ben in 1995 begonnen als trainer/coach met het geven van de groep ‘Verdien geld met werk waarvan je houdt’. Eind 1999 heb ik mijn baan opgezegd en ben als zelfstandig coach begonnen. Ik ontwikkelde Beeldkracht, een synthese tussen systemische opstellingen en archetypisch werk. Zo’n negen jaar geleden ben ik me gaan focussen op relaties. Dat werd door twee dingen ingegeven. Als eerste de toegenomen stroom van scheidingen om me heen, waarvan ik dacht dat ze niet allemaal nodig waren. Volgens mij zou persoonlijke groei van beiden veel relaties kunnen versterken en verbeteren. Als tweede de methodiek die ik had ontwikkeld, die het mogelijk om simultaan met twee mensen te werken, zodat ieder zijn/haar eigen aandeel ging zien.

Ik ben zeer breed geschoold: zowel regulier als alternatief. Regulier: HBO Journalistiek en Universitair: Nederlands recht. Alternatieve scholing: opleidingen rebirthkunde en holistic pulsing, tantra, archetypisch werk, zoals (Voyager)tarot, diverse vormen van traumaverwerking, trainersopleiding bij Roelands Consult, opleiding familieopstellingen bij Phoenix opleidingen en vele meerdaagse bijscholingen rond familieopstellingen onder andere bij Bert Hellinger, Hunter Beaumont, Daan van Kampenhout, Angwyn St Just en Judith Hemming.
Mijzelf bij blijven scholen is voor mij belangrijk, in 2016 deed ik een vierdaagse Masterclass bij Judith Hemming en een bijscholing bij het BodyMind instituut over seksuele overdracht en tegenoverdracht.

Voor de boekenlijst van de opleiding: zie hier.