Heb jij ambities om uit te blinken in je vakgebied en uiterst fijnzinnig en doeltreffend te coachen op diepere lagen? Leer BEELDKRACHT® toepassen in je eigen praktijk en maak een kwantumsprong door de methodiek in jouw eigen werk te leren toepassen.

In deze jaartraining leer je coachen met BEELDKRACHT®: met het zichtbaar maken van gedachten, gevoelens en energie. Je gaat werken met opstellingen van het innerlijke systeem van je cliënt én met basis-familieopstellingen. Deze jaartraining is voor coaches, begeleiders, opstellers en therapeuten die excellent willen worden in hun vak. De mogelijkheid om één op één systemisch te werken, maakt dat jij meer kunt betekenen voor jouw klanten. Het is een bijzonder waardevolle aanvulling, ongeacht welke methodieken je nu inzet!

Voor wie
De training is jaartraining geschikt voor coaches, therapeuten, trainers, familieopstellers en andere hulpverleners. Voor coaches rond zingeving, seksualiteit, scheiding en voor coaches die zich richten op opvoeding of met kinderen werken. Je kunt alleen deelnemen aan de jaartraining als je minstens drie jaar ervaring hebt met het begeleiden van leerprocessen.

Resultaten van de jaartraining

  • Je wordt een excellente coach, therapeut, begeleider of opsteller
  • je capaciteit om bedding te geven aan diepgaande groeiprocessen van je cliënten neemt enorm toe.
  • Je vergroot je vermogen om patronen te zien en met een helicopterblik te kijken
  • Je leert nog beter waar te nemen zonder oordeel.
  • Je ontdekt hoe jij resoneert op de problemen en patronen van je cliënten en wat je dan met jezelf te doen hebt.
  • Je vermogen om je klanten in al hun verscheidenheid te zien, te respecteren en te erkennen neemt toe.
  • Je kunt makkelijker aanwezig blijven bij jezelf, ongeacht de zwaarte van de problematiek van de mensen die je begeleidt.
  • Je gaat op een meer natuurlijke manier bewegen tussen compassie en distantie.
  • Je vertrouwt dat je jouw cliënten kunt verleiden tot het maken van helende bewegingen.
  • Je bent in staat tegelijk op vijf niveaus te werken met jouw cliënten: gevoel, verstand, energie, actie en collectieve verbinding.

Professionele en persoonlijke groei
Doordat je in dit jaar zelf meerdere tafelopstellingen doet, kun je je eigen ‘shit’ op een dieper niveau uitwerken. Daardoor kom jij als professional steviger in je schoenen te staan. Door de processen die je zelf  doorleeft, raak je oude ballast kwijt en speel je jezelf vrij uit familieverstrikkingen. Je krijgt veel meer zicht op jouw eigen gedrag, je verstrikkingen en je systemische belasting. Daardoor ben je nog beter in staat het groeiproces van je cliënten te ondersteunen. Uiteraard heeft de groei die je doormaakt ook effect op je privéleven, waardoor je meer de regie zult nemen over jezelf, je relaties en je werk.

Fundamenten
De vier pijlers van BEELDKRACHT® zijn:
1. Radicale aanvaarding
2. Maak alles zichtbaar
3. Krijg regie over je persoonlijkheid
4. Neem je plek in in je systeem van herkomst.

BEELDKRACHT® combineert opstellingen (oorsprong: Virginia Satir, Bert Hellinger) met het werken met archetypen/subpersonen (oorsprong: Jung , Hal en Sidra Stone) EN innerlijk kind-werk. De synthese van de werkvormen geeft een krachtige impuls tot transformatie en zelfregie.

Persoonlijk onderwijs
We werken aan jouw eigen leerdoelen en we stellen een aanvullende literatuurlijst samen die jou versterkt in je eigen vakgebied. Je krijgt specifieke huiswerkopdrachten en opdrachten in lijn met jouw persoonlijke leerdoelen. Ook in de oefensessies sta jij als begeleider centraal. Op die manier gebruik je de opleiding om nog beter te worden in je eigen werk.

Data
Kennismakingsgesprek inclusief vaststellen persoonlijke leerdoelen (voorafgaand aan de opstelling op afspraak)
Vrijdag 28 septembervan 10.00 – 17.00 uur
Vrijdag 26 oktobervan 10.00 – 17.00 uur
Vrijdag 23 november van 10.00-17.00 uur
Vrijdag 25 januari van 10.00-17.00 uur
Vrijdag 15 februari van 10.00 – 17.00 uur
individueel supervisiegesprek op afspraak
Vrijdag 22 maart van 10.00 – 17.00 uur
Vrijdag 19 april van 10.00 – 17.00 uur
Vrijdag 24 mei van 10.00 – 17.00 uur
Vrijdag 28 juni van 10.00 – 17.00 uur

Het eerste blok staat de methodiek van de opstellingen van de persoonlijkheid centraal. In het tweede blok de familieopstellingen.

Vrijdag 28 september van 10.00 – 17.00 uur
Algemene introductie, kennismaken, delen leerdoelen, eerste sessies Beeldkracht, persoonlijk huiswerk met betrekking tot dominante en ondergeschoven en verstoten delen van de eigen persoonlijkheid
Vrijdag 26 oktober van 10.00 – 17.00 uur
Thema: Herkennen van getraumatiseerde (kind)delen van de persoonlijkheid, ze plaatsen in de leeftijdsontwikkeling van je client (baby, peter, kleuter, schoolkind, puber). Cliënt openen voor de oorspronkelijke kind-behoeften via het ondersteunen van de innerlijke kinderen met innerlijke ouders.

Vrijdag 23 november van 10.00 – 17.00 uur
Thema: dominante delen van de persoonlijkheid, hoe herken je ze, wat doen ze met jou als begeleider, hoe creëer je bewustzijn en hoe laat je jouw cliënt weer regie nemen over de eigen persoonlijkheid

Vrijdag 25 januari van 10.00-17.00 uur
Thema: ondergeschoven delen van de persoonlijkheid, hoe herken je ze, hoe nodig je ze uit, welk huiswerk geef je de cliënt?

Vrijdag 15 februari van 10.00 – 17.00 uur
Thema: Integratie op basis van thema’s van de studenten

Individueel supervisiegesprek op afspraak tussen 22 maart en 19 april

Vrijdag 22 maart van 10.00 – 17.00 uur
Familieopstellingen op tafel 1. Thema: iedereen heeft een eigen plek. Verstoringen  in het familiesysteem herkennen aan de hand van de drie systemische ijkpunten.
Deze dag doen we opstellingen om je cliënt de eigen plek in te laten nemen in het familiesysteem. Belangrijkste aandachtspunt is parentificatie herkennen en transformeren.

Vrijdag 19 april van 10.00 – 17.00 uur
Familieopstellingen op tafel 2. Thema: Iedereen hoort erbij. Opstellingen waarbij er sprake is van niet-genomen rouw en je de cliënt ondersteunt bij het nemen van de rouw. Met extra aandacht voor specifiek huiswerk dat je aan je cliënten kunt geven rond rouw

Vrijdag 24 mei van 10.00 – 17.00 uur
Familieopstellingen op tafel 3. Thema: er is balans tussen geen en nemen. Deze dag doen we opstellingen rond het teruggeven van de lasten die je cliënt voor anderen draagt, het zich verbinden met het eigen lot en het nemen van het eigen leven.

Vrijdag 28 juni van 10.00 – 17.00 uur
Iedereen doet een coaching met een cliënt van buiten op zijn of haar eigen specifieke aandachtsgebied ter afsluiting. Bij de werving van de cliënten kan ook gebruik gemaakt worden van het uitgebreide (Facebook) netwerk van de docent.

Investering
Deelname aan de opleiding kost 2.475 euro exclusief btw.
Dit omvat: het persoonlijke intakegesprek, acht lesdagen inclusief lunch, een individueel intervisiegesprek op een moment naar jouw keuze, het lesboek Beeldkracht, de reader met extra lesmateriaal en opdrachten en het boek Eerste Hulp Bij Relatieongelukken.

Kennismaking met de methodiek
Omdat het hier gaat over intensief persoonlijk onderwijs, is het van belang dat je ervaring hebt met de methodiek voordat je kiest om hem te leren toepassen. Als het werken met Beeldkracht je aanspreekt, kun je het beste eerst een sessie of introductieworkshop boeken, zodat je aan den lijve ervaart of de manier van werken en mijn aanpak bij je passen.
Als je al eens een sessie of workshop bij me gevolgd hebt, kun je rechtstreeks een afspraak maken voor een intakegesprek.

Intakegesprek jaartraining
De jaartraining start met een persoonlijk intakegesprek. Daarin onderzoeken we of de opleiding past bij jou leerbehoeften. We stellen jouw persoonlijke leerdoelen vast, zodat je een heldere koers kunt varen. Je wordt tijdens het studiejaar ondersteund om je verder te specialiseren in je eigen vakgebied door de methodiek gericht toe te passen bij je eigen cliënten. De intakegesprekken zullen plaatsvinden vanaf mei 2018.

Aanmelden
Voor het intakegesprek maak je een telefonische afspraak door te bellen met Caroline Franssen 06-33886581. Aanmelden voor de opleiding kan hier (betaling ineens) of hier (betaling in drie termijnen).

Achtergrond van Caroline Franssen
Het bij elkaar brengen van gevoel, verstand, energie/passie en actie houdt mij van kinds af aan al bezig. Net als gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen. Ik ben in 1995 begonnen als trainer/coach met het geven van de groep ‘Verdien geld met werk waarvan je houdt’. Eind 1999 heb ik mijn baan opgezegd en ben als zelfstandig coach begonnen. Ik ontwikkelde BEELDKRACHT®, een synthese tussen systemische opstellingen en archetypisch werk. Zo’n elf jaar geleden ben ik me gaan focussen op relaties. Dat werd door twee dingen ingegeven. Als eerste de toegenomen stroom van scheidingen om me heen, waarvan ik dacht dat ze niet allemaal nodig waren. Volgens mij zou persoonlijke groei van beiden veel relaties kunnen versterken en verbeteren. Als tweede de methodiek die ik had ontwikkeld, die het mogelijk maakt om simultaan met twee mensen te werken, zodat ieder zijn/haar eigen aandeel gaat zien.

Ik ben zeer breed geschoold: zowel regulier als alternatief. Regulier: HBO Journalistiek en Universitair: Nederlands recht. Alternatieve scholing: opleidingen rebirthkunde en holistic pulsing, tantra, archetypisch werk, zoals (Voyager)tarot, diverse vormen van traumaverwerking, trainersopleiding bij Roelands Consult, opleiding familieopstellingen bij Phoenix opleidingen en vele meerdaagse bijscholingen rond familieopstellingen onder andere bij Bert Hellinger, Hunter Beaumont en Daan van Kampenhout.
Mijzelf bij blijven scholen is voor mij belangrijk, in 2016 deed ik een vierdaagse Masterclass relatieopstellingen bij Judith Hemming en een bijscholing bij het BodyMind instituut over seksuele overdracht en tegenoverdracht. In 2017 een training rond vrouwen, mannen oorlog en vrede bij Anngwyn St. Just en dr. Karl-Heinz Rauscher. Daarnaast volg ik trainingen op het gebied van de Healing Tao.

Ik hou van dansen, van wandelen in de natuur en van schrijven.

Voor de boekenlijst van de opleiding: zie hier.

 

Voor de jaartraining die in januari 2019 start ziet het er als volgt uit:

Kennismakingsgesprek inclusief vaststellen persoonlijke leerdoelen (september-december)
Vrijdag 11 januari van 10.00 – 17.00 uur
Vrijdag 25 januari van 10.00 – 17.00 uur
Vrijdag 15 februari van 10.00 – 17.00 uur
Vrijdag 22 maart van 10.00 – 17.00 uur
evaluatiegesprek op afspraak
Vrijdag 19 april van 10.00 – 17.00 uur
Vrijdag 24 mei van 10.00 – 17.00 uur
Vrijdag 7 juni van 10.00 – 17.00 uur
Vrijdag 28 juni van 10.00 – 17.00 uur

Vrijdag 11 januari van 10.00 – 17.00 uur
Algemene introductie, kennismaken, delen leerdoelen, eerste sessies Beeldkracht, persoonlijk huiswerk met betrekking tot dominante en ondergeschoven en verstoten delen van de eigen persoonlijkheid

Vrijdag 25 januari van 10.00 – 17.00 uur
Thema: Herkennen van getraumatiseerde (kind)delen van de persoonlijkheid, ze plaatsen in de leeftijdsontwikkeling van je client (baby, peter, kleuter, schoolkind, puber). Cliënt openen voor de oorspronkelijke kind-behoeften via het ondersteunen van de innerlijke kinderen met innerlijke ouders.

Vrijdag 15 februari van 10.00 – 17.00 uur
Thema: dominante delen van de persoonlijkheid, hoe herken je ze, wat doen ze met jou als begeleider, hoe creëer je bewustzijn en hoe laat je jouw cliënt weer regie nemen over de eigen persoonlijkheid

Vrijdag 22 maart van 10.00 – 17.00 uur
Thema: ondergeschoven delen van de persoonlijkheid, hoe herken je ze, hoe nodig je ze uit, welk huiswerk geef je de cliënt?

Individueel supervisiegesprek op afspraak tussen 22 maart en 19 april

Vrijdag 19 april van 10.00 – 17.00 uur
Familieopstellingen op tafel 1. Thema: iedereen heeft een eigen plek. Verstoringen  in het familiesysteem herkennen aan de hand van de drie systemische ijkpunten.
Deze dag doen we opstellingen om je cliënt de eigen plek in te laten nemen in het familiesysteem. Belangrijkste aandachtspunt is parentificatie herkennen en transformeren.

Vrijdag 24 mei van 10.00 – 17.00 uur
Familieopstellingen op tafel 2. Thema: Iedereen hoort erbij. Opstellingen waarbij er sprake is van niet-genomen rouw en je de cliënt ondersteunt bij het nemen van de rouw. Met extra aandacht voor specifiek huiswerk dat je aan je cliënten kunt geven rond rouw

Vrijdag  7 juni van 10.00 – 17.00 uur
Familieopstellingen op tafel 3. Thema: er is balans tussen geen en nemen. Deze dag doen we opstellingen rond het teruggeven van de lasten die je cliënt voor anderen draagt, het zich verbinden met het eigen lot en het nemen van het eigen leven.

Vrijdag 28 juni van 10.00 – 17.00 uur
Iedereen doet een coaching met een cliënt van buiten op zijn of haar eigen specifieke aandachtsgebied ter afsluiting. Bij de werving van de cliënten kan ook gebruik gemaakt worden van het uitgebreide (Facebook) netwerk van de docent.